1402. 23. januar. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. pålægger kapitlet ved kirken i Strängnäs at vise den udvalgte biskop Niels lydighed og ærbødighed.

Tekst efter Aa

Tekst

Simili Simili modo[1] dilectis filiis capitulo ecclesie Strenginensis salutem etcetera ♦ Apostolatus officium etcetera officium etcetera[2] ♦ Quocirca discrecioni uestre per apostolica scripta mandamus quatinus eidem electo tamquam pastori animarum uestrarum humiliter intendentes ac exhibentes sibi obedienciam et reuerenciam debitas et deuotas eius salubria monita et mandata suscipiatis deuote et efficaciter adimplere curetis ♦ Alioquin sentenciam quam idem electus rite tulerit in rebelles ratam et gratam habebimus et faciemus auctore domino usque ad satisfactionem condignam inuiolabiliter obseruari ♦ Datum ut supra.Datum ut supra[3]

1. Simili modo] cf. nr. 296. 2. officium etcetera] cf. nr. 296. 3. Datum ut supra] cf. nr. 296. .

Oversættelse

På lignende vis til vore elskede sønner, kapitlet i Strängnäs' kirke hilsen o. s. v. Den pavelige værdigheds pligt og så videre. (= foregående nr.). Derfor pålægger vi jeres omsigtsfuldhed ved apostolisk skrivelse, at I ydmygt retter sindet mod den samme udvalgte som til en hyrde for jeres sjæle og hengivent og virksomt sørger for at påtage jer hans gavnlige opfordringer og påbud til at opfylde, idet I udviser ham pligtskyldig og hengiven lydighed og hengivenhed. I modsat fald vil vi anse den dom, den samme udvalgte måtte afsige over rebellerne, for godkendt og påskønnelsesværdig, og med Herren som ophav vil vi se til, at den ukrænket iagttages lige til en passende godtgørelse. Givet som ovenfor.