1402. 23. januar. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. pålægger gejstligheden i Strängnäs stad og stift at vise den udvalgte biskop Niels lydighed og ærbødighed.

Tekst efter Aa, for den forkortede formel se nr. 297

Tekst

Simili modo[1] dilectis filiis clero ciuitatis et diocesis Strenginensis salutem etcetera ♦ Apostolatus officium officium etcetera[2] ♦ Quocirca discrecioni (---) ♦ Datum ut supra.Datum ut supra[3]

1. Simili modo] cf. nr. 296. 2. officium etcetera] cf. nr. 296. 3. Datum ut supra] cf. nr. 296. .

Oversættelse

298 1402. 23. januar S. Pietro i Rom På lignende vis(note 1) til vore elskede sønner i Strängnäs by og stifts gejstlighed hilsen o. s. v. Den pavelige værdigheds pligt o. s. v. (= nr. 296). Derfor pålægger vi jeres omsigtsfuldhed o. s. v. (= 297). Givet som ovenfor(note 2) Note 1: jvf. nr. 296. Note 2: jvf. nr. 296.