1402. 23. januar. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. pålægger menigheden i Strängnäs stift at vise den udvalgte biskop Niels lydighed og ærbødighed.

Tekst efter Aa, for den forkortede formel se nr. 45

Tekst

Simili modo[1] dilectis filiis populo ciuitatis et diocesis Strenginensis salutem etcetera ♦ Apostolatus officium etcetera[2] ♦ Quocirca uniuersitatem uestram rogamus monemus et hortamur attente per apostolica uobis scripta[3] mandantes quatinus eundem electum tamquam patrem et pastorem animarum uestrarum devote suscipientes ac debita honorificentia prosequentes eius monitis et mandatis salubribus humiliter (---) ♦ Datum ut supra[4] .

1. Simili modo] cf. nr. 14020123001, 1402. 23. januar. 2. officium etcetera] cf. nr. 14020123001, 1402. 23. januar. 3. uobis scripta] scripta uobis med omflytningstegn Aa. 4. Datum ut supra] cf. nr. 14020123001, 1402. 23. januar.

Oversættelse

På samme måde til vore elskede sønner, Strängnäs stift og bys folk, hilsen og så videre (= 296). Den pavelige værdigheds pligt og så videre (= 296). Derfor beder, formaner og opfordrer vi indtrængende alle jer, idet vi pålægger jer ved apostolisk skrivelse, at I, idet I hengivent antager den samme udvalgte som en fader og hyrde for jeres sjæle, og idet I udviser forskyldt ærbødighed, at I (og så videre= nr. 45). Givet som ovenfor (jvf. nr. 296).