1402. 23. januar. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. meddeler kong Erik 7. af Pommern, at han har udnævnt Niels til biskop af Strängnäs.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 48

Tekst

Simili modo[1] carissimo in Christo filio Erico Dacie Swecie et Norwegie regi illustri salutem etcetera ♦ Gracie diuine premium[2] et humane laudis preconium acquiritur si per seculares principes prelatis presertim ecclesiarum cathedralium regimini presidentibus oportuni fauoris presidium et honor debitus impendatur ♦ Sane ecclesia Strenginensis etcetera[3] ♦ Cum itaque fili carissime sit uirtutis opus dei ministros benigno fauore prosequi ac eos uerbis et operibus pro regis eterni gloria uenerari serenitatem regiam rogamus et hortamur attente quatinus eundem electum et prefatam ecclesiam sue cure commissam habens pro nostra et apostolica sedis reuerentia propensius commendatos ipsos benigni fauoris auxilio prosequaris ita quod idem electus tue celsitudinis fultus presidio in commisso sibi cure pastoralis officio possit deo propicio prosperari ac tibi exinde a deo perhennis uite premium et a nobis condigna proueniat actio graciarum ♦ Datum ut supra[4]

1. Simili modo] cf. nr. 296. 2. premium] tilf. i marg. Aa. 3. etcetera] cf. nr. 296. 4. Datum ut supra] cf. nr. 296.

Oversættelse

På lignende vis hilsen til vor kæreste søn i Kristus, Erik, den berømte konge af Danmark, Norge, Sverige og så videre. Den guddommelige nådes fortjeneste og menneskelige hæders monument erholdes, hvis velvillig gunsts forsvar og pligtskyldig ære ydes af verdslige fyrster over for prælater, i særdeleshed dem der står i spidsen for katedralkirkernes styrelse. Da nu kirken i Strängnäs og så videre (jvf. nr. 296). Da således, kæreste søn, dydens værk er at omfatte Guds tjenere med velvillig gunst og hædre dem i ord og handling til den evige konges ære, beder og opfordrer vi indstændigt jeres kongelige mildhed, at I, idet I har samme udvalgte og førnævnte til hans omsorg betroede kirke desto villigere anbefalet, vil omfatte disse med godgørende gunsts støtte, således at den samme udvalgte med Gud som årvåger kan bringe lykke i det til ham betroede, hyrdelige omsorgs embede støttet af din højheds værn. således vil det evige livs fortjeneste tilfalde dig fra Gud; fra os passende nådeshandlinger. Givet som ovenfor (jvf. nr. 296).