1402. 2. februar.


Jens Nielsen den yngre, borgmester i Roskilde, skænker den gård på nordsiden af Algade i Roskilde, han havde erhvervet af Evert Moltke af Veksø, til Henrik Hartvigsen, kaldet Dugesvend, som sin søsterdatter Kristines medgift.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Iohannes Nicolai iunior proconsul Roskildensis salutem in domino ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri quod recognosco me uiro discreto et honesto Henrico Hartwikssøn dicto Dwgheswen ex parte dilecte uxoris sue nomine Cristine mee consanguinee dicte søsterdater in wlgari / cum tytulo dicto mæthegafæ curiam meam Roskildis in parrochia sancti Pauli ab boreali parte plathee regie et communis sitam quam curiam iusto empcionis tytulo a nobili uiro Efrardo Møltekke de Wiksyø armigero habui[1] ac ipsius Efrardi apertas litteras michi super eadem curia datas assignasse et donasse iure perpetuo possidendam sine aliqua mea reclamacione uel heredum meorum seu aliorum quorumcumque ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum uidelicet Benedicti dicti Billæ proconsulis Roskildensis ac Iacobi Petri consulis ibidem presentibus est appensum ♦ Datum anno domini m° cd° secundo ipso die purificacionis beate uirginis gloriose\

1. habui] tilf. o.l. A. .

Oversættelse

Jens Nielsen d. Yngre, borgmester i Roskilde, hilsen i Herren til alle der ser nærværende brev. Alle nuværende og fremtidige skal vide, at jeg anerkender at have skødet og skænket min gård i Roskilde i sankt Paulus' sogn med betegnelsen kaldet medgift beliggende ud fra kongegadens og torvets nordre del til den omsigtsfulde og hæderlige mand Henrik Hartvigsen, kaldet Dugesvend, på vegne af hans elskede hustru ved navn Kristine, min slægtning, søsterdatter på folkesproget, til at besidde med evig ret uden nogen genkrav fra min, mine arvingers eller nogen som helst andens side; den gård har jeg haft under ret forms køb fra den ædle mand Evert Moltke af Veksø, væbner, og denne Everts til mig overdragne, åbne breve angående den samme gård har jeg ligeledes skødet og skænket. Til denne sags vidnesbyrd er mit segl hængt for nærværende brev sammen med segl tilhørende de omsigtsfulde mænd Bent Bille, borgmester i Roskilde, og Jakob Pedersen, rådmand sammesteds. Givet i det Herrens 1402nde år på selve dagen for Den glorværdige og hellige Jomfrus renselse.