1402. 17. februar.


Broder Lars, udvalgt og bekræftet abbed i Ringsted, og konventet sammesteds bortforpagter med samtykke af biskop Peder af Roskilde klostrets gods i Vinderup, Bredetved, Torup og Dragerup til væbneren Arnold Madsen og hans hustru på livstid.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus. frater. Laurencius. abbas. Ringstadensis. electus confirmatus totusque conuentus ibidem. salutem in domino sempiternam ♦ Noueritis nos. ex consensu et uoluntate reuerendi in Christo patris. ac domini domini Petri dei gracia episcopi. Roskildensis latori presencium discreto uiro ac honesto Arnoldo Matissøn. armigero. omnia bona nostra in Windorp Brethueth. Thordorp. et Drawæthorp Myærløsehæreth sita. cum omnibus et singulis suis pertinenciis uidelicet agris pratis. pascuis. siluis piscaturis. humidis. et siccis. nullis exceptis. ad dies suos et uxoris sue quam primo duxerit. si post mortem dicti Arnoldi superstes fuerit. quam diu in uiduitate permanserit. conductiue. dimisisse condicionibus que sequntur diligenter conseruatis. ♦ Primo quod prenominatus Arnoldus uel uxor sua. de dictis bonis. quatuordecim pund annone uidelicet septem pund siliginis et septem pund ordei. legalis et datiui nobis in claustro nostro Ringstadensi infra. festum purificacionis beate uirginis tres marchas argenti in bona et currenti moneta. ibidem infra festum natiuitatis eiusdem beate uirginis et sex lagenas alecum dictorum fiorthsild. ualencium et datiuorum aut pro qualibet. lagena. anno quo aleca ibidem in passagiis non capiuntur. duos solidos grossorum infra festum omnium sanctorum absque omni protractione. et impedimento soluant et exponant/ ♦ Siluam uero dictis bonis adiacentem omni diligencia. qua poterint diligant. et custodiant nec. per se uel quoscumque alios illicite incidant. uel incidi faciant quoquo modo. predicto u<i>ro[1] Arnoldo de medio sublato et uxore sua prima superstite post ipsum alteri uiro desponsata. predicta bona omnia et singula cum edificiis et familiis ceterisque suis pertinenciis proximo festo sancti Michaelis sine omni diminucione prout tunc inuenta fuerint ad nostram ordinacionem. libere reuertantur. non obstantibus impeticionibus quorumcumque. ♦ In cuius rei testimonium sigilla nostra una cum sigillo reuerendi in Christo patris. ac domini nostri. domini Petri. episcopi predicti presentibus. sunt appensa. ♦ Datum anno domini millesimo quadringentesimo secundo. feria sexta. ante. dominicam reminiscere.

1. u<i>ro] uero A.

Oversættelse

Broder Lars, udvalgt og godkendt abbed i Ringsted, og hele konventet sammesteds evig hilsen i Herren til alle der ser nærværende brev. I skal vide, at vi med godkendelse og indvilligelse fra den ærværdige fader og herre i Kristus, hr. Peder, af Guds nåde biskop i Roskilde, til nærværende brevfører, den omsigtsfulde og hæderlige mand, Arnold Madsen har lejet alt vort gods i Vinderup, Bredetved, Torup og Dragerup beliggende i Merløse herred med ethvert af dettes tilliggender, nemlig marker, enge, græsgange, skove, fiskedamme, intet vådt og tørt undtaget, for resten af hans dage og for hans hustrus, som han vil føre først, så længe hun forbliver i enkestanden, hvis hun vil være tilbage efter omtalte Arnolds død. Dette er på følgende betingelser, som skal overholdes nøje: for det første at førnævnte Arnold eller hans hustru af det nævnte gods afleverer og betaler 14 pund korn, nemlig syv pund rug og syv pund byg, af lovlig og sædvanlig slags, til os i vort kloster i Ringsted til festen for den hellige jomfrus renselse (2. februar), tre mark sølv i god og gangbar mønt sammesteds til festen for den samme hellige jomfrus fødsel (8. september) og seks tønder sild, kaldet fjordsild, af den gængse, værdifulde slags, eller for hver tønde, i år, hvor silden ikke kan fanges i stræderne, to skilling grot for hver tønde til festen for alle helgenerne (1. november). Dette skal ske uden nogen form for forhaling eller udsættelse. Og skoven, der ligger til de omtalte godser, skal de tage vare på og pleje med så stor omhu, de kan, og de må ikke på nogen måde fælde uden tilladelse i den eller bevirke, at der fældes i den, om de gør det selv, eller det sker ved andre. Men efter førnævnte Arnolds død skal alt det førnævnte gods med bygninger, folkehold og alle øvrige tilliggender frit vende tilbage til vores rådighed til den nærmeste fest for sankt Mikkel (29. september) uden nogen formindskelse i forhold til dengang, det blev overtaget uden hindring af nogen som helsts tiltale, hvis det forholder sig sådan, at hans første, tilbageblivende hustru lover sig til en anden mand efter hans død. Til denne sags vidnesbyrd er vores segl sammen med den ærværdige fader i Kristus og vor herre, hr. Peder, førnævnte biskops segl føjet til denne skrivelse. Givet i Herrens 1402nde år på fredagen før søndagen, hvor man synger Reminiscere.