[1402. Omkr. 19. februar].


De preussiske stæder, der er samlet til forhandlinger i Dorpat, beder hansestæderne, der skal samles i Lübeck 14. maj, gør forestillinger over for hertugen af Holland, der har beslaglagt deres borgeres gods, samt søge at opnå friheder hos ham og endelig tage sig af gods, der er beslaglagt af friserne og på Bornholm.

Udtog og arkivalske oplysninger efter Hanserec., da Aa ikke har været tilgængelig

Tekst

Post salutacionem. ♦ Wisen heren unde sunderlinx vrunde. ♦ ..... ♦ Unde sunderlinx umme dat gued, dat leide nu hervestlank uppe Borneholme blef, dat dat unvorrucket blive, unde deme coepmanne tobehorende kome to rechter scheringe, dar mogelik bergegelt af to gevende, alse ju dat uterliken genoech in vortiden gescreven is. ♦ God de here beware juwe gesuntheit. ♦ Gegeven under deme secrete, des wy alle hir to bruken.

Oversættelse

Vise herrer og særlige venner. ... Og særligt angående det gods, som beklageligvis nu blev på Bornholm hele efteråret, at det skal forblive urørt og komme i god orden til den købmand, det tilhører, og at der muligvis skal gives bjergningspenge derfor, som det udtrykkeligt nok er skrevet til Eder tidligere. Gud Herren bevare Eders sundhed. Givet under det sekret som vi alle bruger her.