[1402. Efter 19. februar].


De livlandske stæder, forsamlet til forhandlinger i Dorpat, beder Lübeck være hr. Arnd Saffenberg, rådmand i Reval, med at skaffe dennes varer, købt i Skåne og strandet på Bornholm, til veje.

Tekst og arkivalske oplysninger efter Bunge, da Aa ikke har været tilgængelig

Tekst

Post salut<at>ionem[1] ♦ Ersame heren und leven vrunde! ♦ Juwer vorsichtiger wiesheit geleve to weten, dat vor uns to Darpte in der vorgadderinge der dachvard, up den sundach Reminiscere, was de erbar man, her Arnd Saffenberch, raetman to Reval, und heft uns clegeliken geapenbard, wo he geschepet hadde in schipher Brande, de to Borneholme blef mit manne und mit alle, der aller sele God hebbe, teen stucke wandes, een vat pepers und ander dink, in den sulven vate wesende, een vat mit rise, und also vele geldes an artigen, alse van virdehalf hundert soltes gekoft wart up Schonen. ♦ Hirumme, besunderlinx leven heren, bidde wi juwer vorsenigen wiesheit mit allen vlite, heren Arende vurscr. ofte enen, van sime wegen vulmechtich gemaket, des vurscr. gudes to vordernde vruntlik behulpelik und vorderlik to wesen, umme unser leve willen, und laet uns dat vorschulden in der sake gelik ofte in groter, waer gi gebeiden. ♦ Hir mede blivet Gode bevolen. ♦ Datum sub secreto Tarbatensi, quo omnes utimur ad praesentes.♦ Consules ciuitatum Livoniae, in Tarbato ad placita congregati.

1. salut<at>ionem] salutionem Bunge.

Oversættelse

Efter hilsenen. Ærede herrer og kære venner. Eders fremsynede visdom behager at vide, at den hæderlige mand, hr. Arnd Saffenberg, rådmand i Reval, kom til os i Dorpat i forsamlingen ved mødet søndag Reminiscere, og han har med klage åbenbaret for os, hvordan han hos skipper Brande, som blev ved Bornholm med mænd og med alt, hvis sjæle Gud bevare, havde indskibet 10 stykker klæde, et fad peber og andre ting, der var i samme fad, et fad med ris, og så mange penge i ortiger, som var købt for 450 solidos i Skåne. Derfor, særligt kære herrer, beder vi Eders fremsynede visdom med al flid være den førnævnte hr. Arnd eller en, der har fuldmagt på hans vegne, behjælpelig og gavnlig for vores skyld, og lad os godtgøre det i sagen ligervis eller i grossus (groter), hvad I måtte befale. Hermed Gud i vold. Givet under Dorpats segl som vi alle bruger, til de tilstedeværende. Rådmændene for Livland forsamlede på torvet i Dorpat.