1402. 1. marts.


Broder Niels, prior i Helsingborg kloster, erkender, at hr. Anders Jakobsen Lunge har overholdt en overenskomst angående syv mark sølv, som dronning Margrete skyldte klostret, og giver hende kvittering herfor.

Tekst efter A

Tekst

Allæ men thettæ bref hørær ællæs seer helsær iæk brodher Niels priær i Helsingborgs klastær ewynnærlik mæt var herre. ♦ Ok kwngør iæk allæ men at iæk vedhernnæs at herAndirs Iæipssøn ther kallæs Lwngæ riddher i Eghedhæ. hawer væl blewæt i myt mynnæ for vii mark sylf. hwilkæ vii mark sylf en hiktydhælik førstynnæ drotnyngh Margretæ myk a klastærs vegnæ skyldow vaar / ♦ For ty ladher iæk a clasters vegnæ fornempde drotnyngæs Margretæs nædhæ qwit for fornemp fornempde[1] vii mark sylf ok aldeles orsagæ. ♦ Ok takkær iæk hennes nadhæ for godh giæld ♦ In cuius rei testimonium sigillum officii et conuentus mei presentibus est appensum ♦ Datum anno domini m° cd° secundo feria quarta proxima post dominicam oculi.

1. fornempde] herefter underprikket drotnyng A.

Oversættelse

Jeg broder Niels, prior i Helsingborgs kloster, hilser alle, der hører eller ser dette brev evindelig med Vor Herre. Og jeg kundgør for alle, at jeg erkender, at hr. Anders Jakobsen, der kaldes Lunge, ridder i Egede, har overholdt en overenskomst om 7 mark sølv, hvilke 7 mark sølv højtidelig fyrstinde dronning Margrete var mig på klostrets vegne skyldig. Derfor lader jeg på klostrets vegne fornævnte dronning Margretes nåde kvit og aldeles fyldestgjort. Endvidere takker jeg hendes nåde for god gæld. Til vidnesbyrd om denne sag er mit embeds- og konventssegl vedhængt dette brev. Givet i det Herrens år 1402 torsdag efter søndagen Oculi.