1402. 2. marts.


Werner Hoppe, borger i Lübeck, kvitterer dronning Margrete for 1650 mark lybsk, som han har modtaget gennem biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter A

Tekst

Witlik sy alle den ghenen. de dissen. iegenwerdigen breeff seen edder horen lesen. dat ik Werner Hoppe burger to Lubek. bekenne openbar in důssem seluen breue dat ik hebbe vpgenomen vnde entfangen vam deme erwerdigen in gode vadere vnde heren. heren Petere van godes gnaden bisschope to Roskild. dusend seshundert vnde veftich mark Lubescher were[1] van der hogheboren vorstynnen weghen vrowen Margareten to Denemarken Norwegen vnde Sweden konninghinne. de my de sulue vorbeno<m>ede [2] vrowe Margarete konningynne schuldich was. dat my de wol van deme suluen erwerdigen vader biscop Peter betalet sint vnde ouer tellet na mynem willen vnde wol to dancke. ♦ Des to ener orkunde vnde eyner wissenheid so hebbe ik Werner vorgenant myn ingesegel. in der iegenwerdicheit der erbarn hern. hern Clawes Bille canonik to Roskild vnde hern Magnusz Laghonis riddere an dissen iegenwerdigen breeff gehangen de gegeuen is nach goddes bord. dusend iar verhundert in dem anderen iare. des donnerdages vor mitfasten.

1. were] herefter underprikket vnde A. 2. vorbeno<m>ede ] vorbenonede A.

Oversættelse

Det skal være vitterligt for alle dem, der ser dette nærværende brev eller hører det læse, at jeg Werner Hoppe, borger i Lübeck, i dette samme brev åbenbart erkender, at jeg fra den ærværdige i Gud fader og herren hr. Peder, af Guds nåde biskop i Roskilde, har oppebåret og modtaget 1650 mark i lybsk mønt på vegne af den højbårne fyrstinde fru Margrete, dronning af Danmark, Norge og Sverige, som samme førnævnte frue dronning Margrete var mig skyldig; at de visselig er blevet betalt og udredet til mig af den samme ærværdige fader, biskop Peder, efter min vilje og til min tilfredshed. Til vidnesbyrd og vished derom har jeg, førnævnte Werner, i overværelse af de ærede herrer riddere, hr. Niels Bille, kannik i Roskilde, og hr. Mogens Lavesen, hængt mit segl på dette nærværende brev, som er givet efter Guds fødsel 1402 torsdag før midfaste.