1402. 8. marts. Svansryd


Hr. Abraham Brodersen, hr. Lindorm Ribbing og Esbern, præst i Surteby, vidimerer alle hr. Tyge Puders breve på Illerup i Ars herred.

Tekst efter A

Tekst

Allom mannom som thetta breff høra æller see helsom wi herra Abram Brodhersøn ridder. herra Lindorm Ribbing ridder. Esbiorn kirkioprester. i Surtoby æwindhelika meth gudhi ♦ Witnom wi thet meth thesse. wtskrifft. ok brewe. hawa seeth al the breff ther Tyke Puter. hawer pa Ælwedorp. i Arshæreth ligiande. innanSiælend/ wæl bibrewat insighlath oriwin ok wælbewarath. hwlkit swa børias thet førsta. Olaws dei gracia Dacie Noruegie Sclaworum Guthonumque rex Selendiam inhabitantibus etc. = Dipl. Dan. 4. rk. I I nr. 307 ♦ Olaws dei gracia Dacie Noruegie etc. = Dipl. Dan. 4. rk. I I nr. 465 ♦ Olauus dei gracia Dacie Noruegie etc. = Dipl. Dan. 4. rk. I I nr. 435 ♦ Olauus dei gracia Dacie Noruegie etc. = Dipl. Dan. 4. rk. I I nr. 445 ♦ Olauus dei gracia Dacie Noruegie etc. = Dipl. Dan. 4. rk. I I nr. 452 ♦ Olauus dei gracia Dacie Noruegie etc. = Dipl. Dan. 4. rk. I I nr. 433 ♦ Olauus dei. gracia. Dacie Norwegie etc. = Dipl. Dan. 4. rk. I II nr. 66 ♦ Wi Ieop. Bos sitiandes ræt a. Arshæredhzthing. etc. = Dipl. Dan. 4. rk. I II nr. 417 ♦ In cuius rei testimonium seu firmiorem euidenciam sigilla nostra presentibus sunt appensa. ♦ Istas litteras scimus et uidimus esse non fractas nec abolitas et bene sigillatas et omnimode. in tuto locho[1] confirmatas ♦ Scriptum Swansridh. anno domini m° quadringentesimo secundo feria quarta. proxima post dominicam letare.

1. locho] = loco.

Oversættelse

Vi, hr. Abraham Brodersen, ridder, hr. Lindorm Ribbing, ridder, Esbern, præst i Surteby hilser alle mænd som hører eller ser dette brev evindelig med Gud. Med dette skrift og brev bevidner vi at vi har set alle de breve Tyge Puder har på Illerup, beliggende i Ars herred på Sjælland vel bebrevede, beseglede, uiturevne og velbevarede, af hvilket det første begyndes således: Oluf, af Guds nåde Danmarks, Norges, de Venders og Goters konge til indbyggerne på Sjælland (o.s.v. = D RB. I V 2 nr. 307); Oluf, af Guds nåde Danmarks, Norges, (o.s.v. = D RB. I V 2 nr. 465); Oluf, af Guds nåde Danmarks, Norges, (o.s.v. = D RB. I V 2 nr. 435); Oluf, af Guds nåde Danmarks, Norges, (o.s.v. = D RB. I V 2 nr. 445); Oluf, af Guds nåde Danmarks, Norges, (o.s.v. = D RB. I V 2 nr. 452); Oluf, af Guds nåde Danmarks, Norges, (o.s.v. = D RB. I V 2 nr. 433); Oluf, af Guds nåde Danmarks, Norges, (o.s.v. = D RB. I V 3 nr. 66); Vi Jakob Bos, der leder retsforhandlingerne på Ars herredsting (o.s.v. = D RB. I V 3 nr. 417). Til vidnesbyrd om denne sag eller yderligere sikkerhed er vore segl vedhængt dette brev. Vi ved, og vi har set, at dette brev hverken er brudt eller ugyldiggjort og at det er velbeseglet og på enhver måde og ethvert sted bekræftet. Skrevet Svansryd i det Herrens år 1404 tirsdag efter søndagen Letare.