1403. [Efter 8. marts]. Marienburg


Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

Udtog efter Aa, udfyldt efter Hanserec.:

Tekst

[Anno domini 1402 feria quarta] post letare do syn dy stete Tho[run, E]lbing [Danczk czu Marienborg] by [den ander gewest und] hebben gesproken vff dise artikele nochgeschrebin [1]

<1-3> .....

<4> [Item so hat] vnser here homeister vnd syn stede beuolen vnd gebeden hern Wulff[2] Wulflam dy sache an dy vrowe koningynne von Denemarken czu handelen als von dem lande Gotlande [3] ab[4] [das mochte] komen czu eyme lengeren dage vnd das hat her czu sich genomen

<5-14> .....

1. [Anno domini 1402 feria quarta] post letare do syn dy stete Tho[run, E]lbing [Danczk czu Marienborg] by [den ander gewest und] hebben gesproken vff dise artikele nochgeschrebin ] Item anno ccccii° dominica letare Ba. 2. Wulff] Wulf Ba. 3. Gotlande ] Gotland Ba. 4. ab] Ba, [als] Aa. .

Oversættelse

I det Herrens år 1402 onsdagen efter Letare da har stæderne Thorn, Elbing, Danzig været sammen i Marienburg og har talt om disse nedenstående artikler.

<1-3> .....

<4> Fremdeles så har vor højmester og hans stæder befalet og bedt hr. Wulf Wulflam forhandle sagen med fru dronningen af Danmark, nemlig angående landet Gotland, om det kunne komme til et længere møde, og det har han påtaget sig.

<5-14> .....