1402. 9. marts.


Jens Due, ridder, pantsætter en gård i Everlöf til Lars Jensen, dekan i Roskilde, for 6 mark sølv.

Tekst efter registraturerne

Tekst

Iohannis Dwes riddares åth Laurentio Iohannis decano Roschildensi gifne pantebreef på een gård i Æfwerlöf och Tornehäradt liggiandes som pantsattes för sex marcker hwit sölff som giengbart wär. ♦ Feria quinta ante dominicam passionis Christi[1] 1402.

Iohannis Dues wäpnares breef innehållandes honom hafwa pantsat åth[1] Laurentio Iohannis decano i Roschild sin gård Efwerlöf liggiandes i Tornehäradt. ♦ Dat. 1402.

Iahannes Duæ wäpnare hafwer pantsat sin gård Æfwerlöf liggiandes i Tornehäradt åth <Laurentio> Iohanni<s>[1] decano i Roskild. ♦ Brefwet dat. 1402 med[2] 8 sigill.

1. Christi] in aprili fortsætter registratoren Westhius. 1. åth] rettet fra et ulæseligt ord E 102a. 1. <Laurentio> Iohanni<s>] Iohanni B 30. 2. med] med med B 30.

Oversættelse

Ridder Jens Dues til Lars Jensen, dekan i Roskilde givne pantebrev på en gård beliggende i Everlöf og Torna herred, som pantsattes for seks mark hvidt sølv som var gangbart. Fredag før søndagen Passionis Christi 1402. Væbner Jens Dues brev indeholdende at han har sin gård i Everlöf i Torna herred til Lars Jensen, dekan i Roskilde. Givet 1402. Jens Due, væbner, har pantsat sin gård i Everlöf beliggende i Torna herred til (Lars) Jensen, dekan i Roskilde. Brevet dateret 1402 med 8 segl.