1402. 13. marts.


Optegnelse om, at ærkebiskop Jakob af Lunds servispenge er blevet fordelt mellem kardinalerne.

Tekst efter A

Tekst

Indictione xᵃ die xiiima martii reuerendus in Christo pater dominus Iacobus dei gracia archiepiscopus Lundensis. soluit pro parte partis sui communis seruitii florenos trigintaocto et pro parte partis unius minuti seruitii florenos .iii. et solidos .ii. ♦ Summa <florenos>[1] xli. et solidos ii. ♦ Fuit promotus anno iiio Bonifatii ♦ Cardinales xv uidelicet .....[2] ♦ Capit clericus collegii solidos xx et denarios vi. ♦ Restant florenos xl. solidos xxxi et denarios vi. ♦ Capit quilibet florenos duos. solidos xxxv et denarios v. ♦ Capit camera portiones mortuorum. vii. que sunt. florenos xviii. solidos xlviii.

1. <florenos>] mgl. A. 2. .....] kardinalernes navne udelades her.

Oversættelse

I den 10. indiktion på den 13. dag i marts betalte den ærværdige fader i Kristus, hr. Jakob, af Guds nåde ærkebiskop af Lund 38 floriner for en del af sit servitum communes del og for en del af det ene mindre servities del 3 floriner og 2 solidi. I alt 41 floriner og 2 solidi. Han blev promoveret i Bonifacius' 13. år. 15 kardinaler, nemlig.....1). Kollegiets klerk oppebærer 20 solidi og 6 denarer. Tilbage bliver 40 floriner, 31 solidi og 6 denarer. Hvem som helst (af kardinalerne) oppebærer 2 floriner, 31 solidi og 5 denarer. Kammeret oppebærer de 7 dødes andel, som udgør 18 floriner og 48 solidi.