1402. 14. marts. Rom


Kardinalkollegiets kammermester Henricus, kardinalpræst af Sta. Anastasia, kvitterer ærkebiskop Jakob af Lund for betaling af en del af hans servispenge og giver ham udsættelse til påske om et år med resten.

Tekst efter Aa:

Tekst

Henricus (miseracione diuina sancte Anastasie presbiter cardinalis sacri collegii reuerendissimorum in Christo patrum dominorum sancte Romane ecclesie cardinalium camerarius uniuersis et singulis presentes litteras inspecturis salutem in domino ♦ Uniuersitati uestre notum facimus)[1] quod reuerendus pater dominus Iacobus archiepiscopus Lundensis pro parte partis sui communis seruicii (in quo camere collegii dictorum dominorum cardinalium sub certis penis et sentenciis racione dicte sue ecclesie Lundensis existit efficaciter obligatus)[2] trigintaocto florenos auri de camera et pro parte partis unius eciam sui minuti seruicii tres similes florenos solidos duos per manus domini Petri Ysaksøn canonici Lundensis solui fecit (realiter et cum effectu)[3] ♦ De quibus (sic datis sic solutis dictum reuerendum patrem dominum Iacobum archiepiscopum Lundensem eiusque heredes et successores et dictam suam ecclesiam tenore presencium quitamus et etiam liberamus) ipsum (ab excommunicationis sentencia quam incurrit propter moram solucionis dictorum et unius minuti seruitiorum)[4] non facte termino constituto et a reatu periurii et aliis penis et sentenciis tenore presencium absoluimus et reddimus absolutum) secum (super irregularitate si quam propterea incurrit se diuinis officiis inmiscendo non tamen in contemptum clauium misericorditer dispensantes) ♦ Uerum (intellecta mole grauaminum pro parte dicti reuerendi patris domini Iacobi archiepiscopi coram nobis exposita que ipsum ad soluendum id in quo camere ac familiaribus et officialibus dicti collegii pro residuo dicti communis et unius minuti seruitiorum remanet efficaciter obligatus reddunt uerisimiliter impotentem auctoritate dicti collegii et nobis in hac parte concessa) terminum (faciende solucionis residui dictorum communis et unius minuti seruitiorum) a festo resurrexionis ad annum prorogamus (et de nouo assignamus eidem ita tamen quod si in solucione huiusmodi defecerit in termino de nouo sibi constituto penis et sentenciis quibus ante ligabatur sit astrictus et eum in hiis scriptis declaramus astringi et relabi ipso facto) ♦ In quorum (testimonium presentes litteras fieri et sigilli nostri cardinalatus iussimus appensione muniri)[5] ♦ Datum (Rome etcetera sub anno domini m°cccc° secundo)[6] die xiiii mensis marcii pontificatus (sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Bonifacii diuina prouidencia pape noni)[7] anno xiii

1. Henricus (miseracione diuina sancte Anastasie presbiter cardinalis sacri collegii reuerendissimorum in Christo patrum dominorum sancte Romane ecclesie cardinalium camerarius uniuersis et singulis presentes litteras inspecturis salutem in domino ♦ Uniuersitati uestre notum facimus)] Henricus etcetera Aa. 2. seruicii (in quo camere collegii dictorum dominorum cardinalium sub certis penis et sentenciis racione dicte sue ecclesie Lundensis existit efficaciter obligatus)] seruicii etcetera, med ordene blandet sammen af skriveren = servicetera (!) Aa. 3. fecit (realiter et cum effectu)] fecit etcetera Aa. 4. De quibus (sic datis sic solutis dictum reuerendum patrem dominum Iacobum archiepiscopum Lundensem eiusque heredes et successores et dictam suam ecclesiam tenore presencium quitamus et etiam liberamus) ipsum (ab excommunicationis sentencia quam incurrit propter moram solucionis dictorum et unius minuti seruitiorum)] De quibus etcetera ipsum etcetera secum etcetera Uerum etcetera terminum etcetera Aa. 5. prorogamus (et de nouo assignamus eidem ita tamen quod si in solucione huiusmodi defecerit in termino de nouo sibi constituto penis et sentenciis quibus ante ligabatur sit astrictus et eum in hiis scriptis declaramus astringi et relabi ipso facto) ♦ In quorum (testimonium presentes litteras fieri et sigilli nostri cardinalatus iussimus appensione muniri)] prorogamus etcetera In quorum etcetera Aa. 6. Datum (Rome etcetera sub anno domini m°cccc° secundo)] Datum ut supra Aa. 7. pontificatus (sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Bonifacii diuina prouidencia pape noni)] pontificatus ut supra Aa.

Oversættelse

Henricus, af Guds barmhjertighed kardinalpræst af Sta. Anastasia, de ærværdige fædres i Kristus og herrers, den hellige romerske kirkes kardinalers kammermester, hilsen i Herren til alle og enhver, der ser nærværende brev. Vi gør det bekendt ved nærværende brev for jer alle, at den ærværdige fader i Kristus, hr. Jakob, af Guds nåde ærkebiskop i Lund ved den ærede mand, hr. Peder Isaksens, kannik i Lundekirkes, hånd på dagen for nærværende skrivelses datering har besørget følgende betalt med umiddelbar virkning: for en del af hans commune servitiums del i hvilket han var førnævnte herrer kardinalers kollegies kammer skyldig under visse straffe og domme ud fra regnskabet for hans nævnte kirke har han betalt 38 guldfloriner til kammeret; også for en del af hans mindre servitiums ene del tre sådanne floriner og to solidi. På grund af dette givne og indløste kvitterer, løser og frigør vi nævnte ærværdige fader, hr. Jakob, ærkebiskop i Lund og hans arvinger og efterfølgere og hans nævnte kirke ved nærværende skrivelses ordlyd, og vi løser ham fra ekskommunikationens dom, som han pådrog sig på grund af forsinkelse af det omtalte servitium commune og det ene mindre, der ikke var blevet indløst til den opstillede termin, og fra anklage om mened og andre straffe og domme, som han af den grund pådrog sig, og vi omhandler ham som løst, idet vi barmhjertigt dispenserer med ham angående irregularitet, som han af den grund har bevirket ved at blande sig i gudstjenesterne; dette er dog ikke sket af foragt for nøglemagten. Men da vægten af de vanskeligheder for den ærværdige fader i Kristi, hr. Jakobs, ærkebiskops, vedkommende er blevet forstået og udlagt i vores nærvær, vanskeligheder som i sandhed gør ham ude af stand til at betale det, i hvilket han er det apostoliske kammer og den nævnte hr. paves tjenere og officialer skyldig for resten af omtalte servitium commune og de 4 mindre servitier, udskyder vi på det omtalte kollegies myndighed tilstået os i denne sag og anviser den samme på ny terminen til at gøre indbetaling af disse servitier fra den næstkommende Vor Herre Jesu Kristi genopstandelsfest til det næstfølgende år efter dette års fest, idet dog han skal være hjemfalden til de straffe og domme, som han før bandtes af, hvis han svigter med hensyn til betalingen til den nye termin, der er opsat for ham, og vi erklærer i denne skrivelse, at han falder tilbage og bindes til denne handling. Til vidnesbyrd for dette har vi befalet, at nærværende brev besegles ved tilføjelse af vort kammermesterembedes segl. Givet i Rom ved San Pietro i det Herrens 1402nde år i den 10. indiktion på den 14. dag i måneden marts i den allerhelligste fader og herre i Kristi, vor herre, ved guddommeligt forsyn pave Bonifacius 9.s 13. år.