1402. 14. marts.


Ti mark udbetales til Jens Klementsen, gejstlig i kongen af Danmarks tjeneste, som kommer til England med Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, kongen af Danmarks udsending.

Tekst efter A

Tekst

Tekst efter A:Iohanni Clementis de Denmarke clerico regis Dacie uenienti in Angliam in comitiua archidiaconi Roske<l>densis[1] in nuncium domino regi ex parte dicti regis Dacie in denariis sibi liberatis per manus propri<as>[2] in persolucionem x marcarum quas dominus rex sibi liberare mandauit de dono suo per breue[a] de priuato sigillo hoc termino vi libre xiii solidi iiii denarii.

1. Roske<l>densis] Roskesdensis A. 2. propri<as>] proprii A.
a. breue] kendes ikke.

Oversættelse

6 pund, 13 solidi og 4 denarer til betaling af 10 mark, som hr. kongen befalede at overdrage Jens Klementsen, Danmarks konges klerk kommende fra Danmark til England i den roskildensiske ærkedegns følge til bud for hr. kongen på vegne af omtalte Danmarks konge, i denarer overladt ham ved egne hænder af hans gave ved brev forsynet med det mindre rigssegl på denne dag.