1402. 15. marts.


Udbetaling til Hugh Lutterel for leje af skibet "Passagere" i forbindelse med den danske ambassadør Peder Lykkes rejse fra Calais til Dover.

Tekst efter A

Tekst

Domino Hugoni Lutterelle pro conduccione cuiusdam nauis uocate Passagere per ipsum conducte ad transducendum ambassiatorem de Denmark de Calesio usque Dovorriam lxxiii solidi iiii denarii per breue[a] regis de priuato sigillo suo datum xv° die marcii anno tercio[1] dicto nuper thesaurario directum et super hunc compotum liberatum.

1. datum xv° die marcii anno tercio] tilf. o.l. A.
a. breue] kendes ikke.

Oversættelse

Til hr. Hugh Lutterel for leje af et vist skiv kaldet Passagere, ført af ham selv, til at overføre ambassadøren fra Danmark fra Calais til Dover: 73 solidi og 4 denarer. Ved kongens brev under det mindre rigssegl givet d. 15. dag i marts i hans 3. år for nylig rettet til den omtalte skatmester og overleveret ham angående dette regnskab.