1402. 21. marts.


Gunne Hæst og hans hustru Katerine Håkonsdatter sælger en gård i Ellanda og en gård i Vahleryd i Småland til hr. Abraham Brodersen, ridder, for 100 svenske mark.

Regest efter A