1402. 2. april. Växjö


Bose i Getaskärf oplader hr. Abraham Brodersen, ridder, de gårde i Tveta og Lindhult, som han havde i pant af Knut Galle for 32 mark.

Regest efter A