1402. 2. april. Växjö


Bose i Getaskärf sælger en gård i Öfratorp og en gård i Stougby til hr. Abraham Brodersen, ridder, for 100 svenske mark.

Regest efter A