1402. Omkr. 2. april. Lübeck


Goswin Volmesten og Klaus Voghe erkender at skylde Johan Koning 10 fad sildesmør, at betale i Skåne til efteråret.

Tekst efter A

Tekst

Goswinus Volmesteen et Nicolaus V{oe}ghe coram hoc libro constituti recognouerunt se. Iohanni Koning moranti in Brunonis plathea teneri[1] in decem uasis aruine allecium uulgariter heringsmer in autumpno proxime futuro in Schania persoluendis.

1. teneri] tilf. o.l. A.

Oversættelse

Goswin Volmesten og Klaus Voghe erkendte for denne bog at skylde Johan Koning, som bor i Brunesgade, 10 fad sildesmør, i daglig tale "heringsmer", at betale i Skåne næstkommende efterår.