1402. 10. april. Marienburg


Højmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete og kong Erik 7. af Pommern , at han har bedt Wolfthin, borgmester i Stralsund, om at overbringe svaret på hendes sidste brev, og at der til pinse skal holdes nye forhandlinger i Lübeck om Gotland.

Tekst efter Aa

Tekst

Eynfeldige beuelunge vnd willigen dinst etcetera/ ♦ Allirdurchluchste forstynne grosmechtige gnedi[ge][1] frowe/ ♦ Euwir hochwirdige gnade geruche czu wissen\ das die briffe die czum Br{oe}mse off sente Andris tag nest vorgangen/ von euwir grosmechtikeit vnd des allirdurchluchsten forsten vnsers herren/ herren konigen czu Denemarken euwir durchluchtikeit sones wegen/ vns czu geschreben sint/ ersten am dinstage noch quasimodogeniti nůlich vorgangen vns geantwert wurden/ vnd wend euwir hochwirdikeit vns vormols yn iren briffen schreib/ das vns der allirdurchluchste vnser herre konig vorgenomen schriben wurde/ derselben briffe wir allis beitende sint gewest/ vnd als sichs do mete so lange vortzach/ do quam nv noch mitfasten czu vns Wolfthin der burgermeister vom Sonde/ den baten wir czu euwir hochwirdigen durchluch[tikeit] czu czien/ die selbe euwir grosmechtikeit vnser meynunge czu vndirrichten von vnser weg[en] vnd hoffen wol das her iczunt by euwir hochwirdikeit sey/ ader io kurczlich kome ouch so werden die gemeynen sehestete/ off dese czukomftigen pfingsten czu Lubeke eynen tag halden/ do czu wir ouch czwene burgermeistere vs vnsern steten gesant haben/ do selbis sie alsampt die sache von vnser wegen/ als vmb Gotla[nt] handeln werden/ ab sie eyne bequeme wise dirdenken mogen/ wie wir mit fuge vnd mit eren Gotlande mogen abetreten/ vnd von dem selben tage/ hab[en] wir der vnsern eynen geordent vordan czu czien/ czu dem allirdurchluchsten herrenkonige Albrecht/ ouch vmb der selben sachen wille/ off das her vns vortrete von des landes wegen Gotlant/ vnd vns beneme der manunge die wir tegelich lyden mussen/ vnd wenne die vnsern von beiden syten wedir czu vns komen/ wes wir denne von iů vndirwiset werden/ das vns erlich czu thun ist/ des wellen wir gerne gevollig sien/ vnd buten euwir hochwirdige grosmechtikeit als vnser gnedige frowe/ die euwir hochwirdikeit die sache bynnen des yn guter gedult welle lassen besteen bis czu sente Iacobi tage im awste/ off den selben tag wellen wir vnsere erbarn boten senden kegen Gotlandt/ also das die euwren von euwir grosmechtikeit wegen off den selben tag czu Vlant sien/ als is vormols offgenomen ist/ vnd das ouch die vnsern von euwir durchluchtikeit eyn sicher geleite haben/ abe vnd czu den euwren czu czien die denne von beyden syten die sache vmb das lant Gotlant handeln die indtil handeln sollen[2] ♦ Was vns denne mit gelympe vnd mit eren moglich ist czu thunde dor an wir euwren gnaden czu dinste vnd behegelich werden mogen/ das wellen wir alleczit gerne thun/ vnd buten deser briffis eyne gnedige antw[ert] by desem vnsern boten/ den wir sampt mit dem euwren czu euwir durchlu[chtikeit] senden/ ♦ Gegeben off vnserm huse Marienburg am montage noch misericordias domini in xiiiic vnd andern iare.

1. gnedi[ge]] her og i det følgende er nogle bogstaver skjult af indbinding Aa, udfyldt efter Svenskt Dipl. 2. die indtil handeln sollen] tilf. i marg. med henvisningstegn Aa.

Oversættelse

Redelig anbefaling og villig tjeneste etc. Allerhøjeste fyrstinde, stormægtige nådige frue, Eders højværdige nåde behager at vide, at de breve, som blev skrevet til os i Brömsehus på sidst forgangne Sankt Andreas dag på vegne af Eders stormægtighed og den allerhøjeste fyrste, vor herre, kongen af Danmark, Eders højheds søn, først blev overdraget til os tirsdag efter den sidste quasimodogeniti, og fordi Eders højværdighed tidligere i Eders breve skrev til os, at den allerhøjeste herre, vor førnævnte konge, ville skrive til os, har vi hele tiden ventet på disse breve, og da det trak så længe ud dermed, da kom Wulf borgmester i Stralsund til os nu efter midfaste. Ham bød vi drage til Eders højværdige nåde for at underrette Eders stormægtighed om vores mening på vore vegne, og vi håber visselig, at han nu er hos Eders højværdighed eller meget snart kommer, og så vil hansestæderne holde et møde i Lübeck denne kommende pinse, hvortil vi også har sendt to borgmestre fra vore stæder, hvor de sammen vil forhandle sagen angående Gotland på vore vegne, om de kan udtænke en passende måde, hvordan vi med føje og med ære kan afstå Gotland, og vi har pålagt en af vore at drage videre fra dette møde til den allerhøjeste herre kong Albrecht, også angående den samme sag, om han vil stå hæfte for landet Gotland og fritage os for den rykning, som vi daglig må tåle, og når vore fra begge sider kommer til os igen, hvad vi da måtte blive belært om af Eder, som det er ærefuldt for os at gøre, det vil vi gerne følge, og vi forventer af Eders højværdige stormægtighed som vor nådige frue, at Eders højværdighed indtil da vil lade sagen hvile i god ro, indtil Sankt Jacobs dag i august. På denne samme dag vil vi sende vore hæderlige bude til Gotland, således at Eders er på Øland på Eders stormægtigheds vegne på det samme møde, som det tidligere er aftalt, og at vore også har frit lejde fra Eders højhed til at drage frem og tilbage til Eders, som da på begge sider skal forhandle sagen angående landet Gotland. Hvad det da med anstand og ære er muligt for os at gøre, hvorved vi kan være Eders nåde til tjeneste og velbehag, det vil vi altid gerne gøre og afventer et nådigt svar på dette brev ved dette vort bud, som vi sender til Eders højhed sammen med Eders. Givet på vort slot Marienburg mandag efter misericordias domini i 1400 og andet år.