1402. Omkr. 16. april. Lübeck


Arnold Zydentorp erkender at skylde hr. Jakob Pedersen, præst i Kærum, og hr. Lave, præst i Sønderby, hver 100 mark lybsk.

Tekst efter A

Tekst

Arnoldus Zydentop coram hoc libro constitutus recognouit se et suos heredes teneri domino Iacobo Petri[1] rectori ecclesie in Kerndorp diocesis Ottoniensis in centum marcis Lubicensibus. item domino[2] Lao rectori ecclesie Sunderbv diocesis prefate et suis heredibus in centum marcis Lubicensibus ex quibus et in quibus dictus Arnoldus infra hinc et unum annum integrum suam utilitatem et bonum habere debebit/ et eo anno reuoluto ipsis aut suis heredibus persoluendum.

1. Petri] herefter overstreget et A. 2. domino] herefter overstreget Laow A.

Oversættelse

Arnold Zydentorp, der var til stede for denne bog, erkendte, at han og hans arvinger skylder hr. Jakob Pedersen, sognepræst i Kærum, Odense stift, 100 mark lybsk, fremdeles hr. Lave, sognepræst i Sønderby, fornævnte stift, og hans arvinger 100 mark lybsk, af hvilke og hvoraf nævnte Arnold fra nu af og i et helt år skal have sin nytte og sit gavn, og når det år er forløbet, skal han betale dem eller deres arvinger.