1402. 18. april.


Palle Brammel skøder Kålbækgård i Ellerup og en gård i Borris til Tyge Levring.

Tekst efter ÆA

Tekst

Item et latins tings vinde liudendis at Palle Brammel skøtte Thyge Leffring Kaalbeckgaard i Ellerup och en gaard i Borris. ♦ Datum mcdii° proxima 3ᵃ feria post diem sanctorum martyrum Tiburcii et Valeriani.

Oversættelse

Et tingsvidne på latin, der lyder, at Palle Brammel skødede Tyge Levring Kålbækgaard i Ellerup samt en gård i Borris. Givet 1402 tirsdag næst efter de hellige martyrer Tiburtius og Valerianus' dag.