1402. Omkr. 28. april. Lübeck


Rådmændene i staden Lübeck giver Johan Radelwitz og Walter Grevesmolen kvitteringsbrev til ærkebiskop Jakob af Lund angående fire baller klæde, der var bjerget på Bornholm af ærkebiskoppens foged.

Tekst efter A

Tekst

Notandum quod domini de consilio dederunt litteras suas quitanciales Iohanni Radelwitz et Woldero Greuesmolen ad dominum Iacobum archiepiscopum Lundensem Dacie ex parte illorum quatuor terling pannorum presenti anno sub Bornholm in naui Brendeken naucleri periclitatorum et ab aduocato eiusdem archiepiscopi ibidem recuperatorum/ unde Tidemannus Druge et Hinricus Schenking pro se et suis heredibus quantum ad duos terling ipsius Iohannis Radelwitz similiter Iohannes et Hinricus fratres dicti de Zode pro se et suis heredibus quantum ad tercium terling ipsis pertinentem demum Iohannes Schonenberch pro se et suis heredibus quantum ad quartum terling dicti Wolderi ulterius promiserunt coram consilio et hoc libro quod dominos consules in huiusmodi fideiussione penitus uolunt et debeant indempnes conseruare. ♦ Iussu consilii sic notatum.

Oversættelse

Det bør bemærkes, at de herrer i rådet har givet Johan Radelwitz og Walter Grevesmolen deres kvitteringsbrev til hr. Jakob, ærkebiskop i Lund i Danmark, for de fire baller klædes skyld, der dette år havde lidt skibbrud under Bornholm i skipper Brendekes skib, og som var blevet bjerget sammesteds af samme ærkebiskops foged, hvorfor Tideman Druge og Henrik Schenking for sig og deres arvinger, for så vidt angår denne Johan Radelwitz' to baller, på samme måde Johan og Henrik, brødre, kaldet v. Sode, for sig og deres arvinger, for så vidt angår den tredie balle, der tilhører dem, endelig Johan Schonenberg for sig og sine arvinger, for så vidt angår nævnte Walters fjerde balle, yderligere har lovet over for rådet og denne bog, at de fuldstændigt vil og skal holde de herrer rådmænd skadesløse med hensyn til denne garanti. Indført således på rådets befaling.