1402. 1. maj. Roskilde


Kong Erik 7. af Pommern erklærer over for indbyggerne på Sjælland, at han har pålagt Peder Jyde og Peder Nielsen, som ulovligt har forladt Bent Billes gods henholdsvis i Sandby og Solbjerg, inden 5 dage at vende tilbage dertil.

Tekst efter A

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Suecie Norwegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomeranie Syælandiam inhabitantibus salutem et graciam ♦ Mandamus Petro Iudæ qui de bonis Benedicti Billæ in Sandby et Petro Nielssøn de bonis suis in Solberghe illegaliter recesserunt infra v dies ad ipsa bona unde sic recesserant se transferant commorando sibi de iure suo plenarie responsuri ♦ Datum Roskildis anno domini m°cd° secundo ipso die sancte Valburgis nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Suenssøn Bryms.

Oversættelse

Erik, af Guds nåde rigerne Danmark, Sverige, Norge, de venders og goters konge og hertug af Pommern, til indbyggerne på Sjælland hilsen og nåde. Vi pålægger Peder Jyde, som ulovligt har forladt Bent Billes gods i Sandby, og Peder Nielsen, som ulovligt har forladt hans gods i Solbjerg, inden 5 dage at begive sig tilbage til dette gods, hvorfra de således havde trukket sig tilbage, og blive der, idet de fuldstændigt skal svare ham af hans ret. Givet i Roskilde i det Herrens år 1402 på selve sankt Valborgs dag under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims som vidne.