1402. 4. maj.


Peder Stigsen sælger sit mødrene gods i Låckhult og Lerbäcksbo til ridderen hr. Abraham Brodersen for 15 svenske mark i okse, ko og rede penge.

Regest efter A