1402. Omkr. 4. maj. Lübeck


Henneke Tusch pantsætter sin slagterbod i Falsterbo til Arnold Ywens for 30 mark lybsk.

Tekst efter nil

Tekst

Hennekinus Tusch coram hoc libro constitutus recognouit se teneri Arnoldo Ywens in xxx marcis Lubicensibus pro quibus sibi suam bodam carnificialem in Valsterbode situatam. sicut iacet coram consilio impignerauit ♦ Dicta autem pecunia persolui debet in medio ieiunii proximo futuro.

Oversættelse

Henneke Tusch, der var til stede for denne bog, erkendte, at han skylder Arnold Ywens 30 mark lybsk, for hvilke han pantsatte ham sin slagterbod i Falsterbo, således som den ligger, for rådet. Men nævnte penge skal han betale førstkommende midfaste.