1402. 4. maj.


1402. 4. maj, Reg. Dan. nr. *3765, også trykt Svenskt Dipl. I 126 nr. 176a, udelades som vedrørende interne svenske forhold.