1402. 6. maj. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. opfordrer alle troende kristne og de gejstlige myndigheder til at støtte johanniterordenen i Danmark, Norge og Sverige i dens arbejde og stadfæster dens tilladelse til at holde gudstjeneste under interdikt og til at meddele alle arter forbrydere syndsforladelse og eftergiver alle, som begunstiger ordenen, 100 dage af den dem pålagte kirkebod.

Tekst efter Aa

Tekst

Bonifatius etcetera ad perpetuam rei memoriam[1] uenerabilibus fratribus archiepiscopis et dilectis filiis electis abbatibus prioribus decanis archidiaconis ac rectoribus ecclesiarum et beneficiatis curatis uel non curatis quibuscumque ceterisque Christi fidelibus utriusque sexus ad quos presentes littere peruenerint salutem etcetera ♦ Quot et quantis aduersitatibus[2] quantisque pressuris et angustiis quantaque rerum instabilitate presentis uite condicio uarietur ex ipsis rerum euentibus cuilibet euidenter apparet ♦ Clarescit enim iam undique Iherusalem ciuitatem sanctam matrem nostre redempcionis flagellari et crebris insultationibus Agarenorum uexari et iacere sub iugo miserabilis seruitutis diuersasque rerum mutationes tociens fieri ut prosperitas que dudum satis patuit in eadem durabilis nunc prochdolor et oppressa et instabilis uideatur ♦ Sane exhibita nobis nuper pro parte dilectorum filiorum preceptorum ac fratrum et confratrum domus et hospitalis pauperum beate Marie ac sancti Iohannis Iherusolimitani in Datia Norwegia et Swecia consistentium petitio continebat quod dudum felicis recordationis Innocentius papa I II I predecessor noster uolens oppressionibus[3] huiusmodi et exinde necessitatibus et expensis que pro releuatione et sustentatione armigerorum contra infideles continue pugnantium ac pauperum infirmorum et aliorum forensium diuersis modis occurrentium et quotidie frequentantium aliisque diuersis oneribus incumbentibus domui et hospitali predictis ac fratribus ipsius domus et hospitalis ubique terrarum Christo laudabiliter famulantibus presertim illis qui per Datiam Norwegiam et Swetiam constituti existunt diuersis priuilegiis exempcionibus litteris recommendatoriis et fauoribus omnes fratres et confratres domus et hospitalis predictorum in ipsis partibus commorantes multipliciter communi<u>it[4] eosque piis tuitionibus et fauoribus studuit specialiter commendare diuersas indulgentias et remissiones hiis qui pro releuatione necessitatum et aliorum onerum premissorum manus porrigerent adiutrices largiendo prout prout in[5] litteris dicti predecessoris inde confectis quas presentibus haberi uolumus pro expressis plenius dicitur contineri ♦ Cum autem sicut eadem petitio subiungebat elemosine qu<e>[6] a Christi fidelibus pro manutenendis et conseruandis salubriter dictis operibus pietatis solebant offerri sunt adeo diminute quod ab inceptis et solitis caute bonitatis largitionibus elemosinis subuentionibus administrationibus in armigeros pauperes infirmos et alios predictos dicti fratres per impotentiam desistere compelluntur/ quare pro parte ipsorum preceptorum fratrum et confratrum domus et hospitalis predictorum in Datia Norwegia et Swetia consistentium nobis fuit humiliter supplicatum ut super hiis prouidere de benignitate apostolica dignaremur nos igitur attendentes quod sicut habet fidedignorum assertio in prefatis domo et hospitali ex ipsis bonis pie collatis cotidie tot armati debellantes contra infideles tot infirmi et pauperes recipiuntur et sustentantur ipsisque infirmis necessaria pro sustentatione uite et liberatione infirmorum benigne tribuuntur et administrantur inducimur non immerito prefati predecessoris inherere uestigiis statui et conseruationi ipsius domus et hospitalis preceptorum ac fratrum et confratrum eorundem ex causa multimoda et salubri ut proinde[7] de incumbentibus oneribus et neccessitatibus predictis facilius releuentur de oportuno remedio prouidendo/ ♦ Quocirca fidelium mentes circa premissa pietatis opera excitare uolentes uniuersitatem uestram rogamus per aspersionem sanguinis Ihesu Christi ut huius domus et hospitalis fratres confratres et nuntios qui in dictis partibus Datie Norwegie et Swetie existunt cum eorum adiutoribus utriusque sexus tamquam Christi fideles suscipiatis fauoribus et subsidiis ac litteris recommendaticiis recommissos uestrisque elemosinis pauperes et infirmos hospitalis predicti per manus ipsorum fratrum et[8] confratrum in illis partibus commorantium studeatis misericorditer subleuare ♦ Preterea cum sicut accepimus a Romanis pontificibus predecessoribus nostris eisdem fratribus et confratribus indultum existat quod ubicumque terrarum presertim per Daciam Norwegiam et Swetiam quandocumque a sede apostolica uel eius auctoritate quauis occasione diuinum officium interdictum uel suspensum existit liceat ipsis fratribus et confratribus utriusque sexus tempore interdicti huiusmodi uel suspensionis excommunicatis et interdictis exclusis diuinis offitiis interesse et insuper quo<a>d[9] homicidas publicos eliminatos et feminas que ex incuria proprios oppresserunt infantes uel aqua submergi igne exuri aut ferris dilaniari permiserunt clericorum percussores citra tamen sanguinis effusionem et qui parentes offenderunt absque uiolenta manuum iniectione similiter eos qui ecclesias uel claustra aut alia pia loca incastrarunt uel ad ipsa fugientes bello temerario occuparunt et in ecclesiis uel cimiteriis sanguinem effuderunt adulteros incestuosos spoliatores uenenatores periuros et in ceteris casibus episcopalibus absolutionis beneficium impendere pro commissis iniuncta eis exinde pro modo culpe penitentia salutari et sancte matri ecclesie reconciliare nos omnia premissa sic concessa ex certa scientia auctoritate apostolica harum serie confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus ac dictis fratribus prefati hospitalis in predictis regnis precipue constitutis et eorum[10] cuilibet ea omnia et singula de nouo licere concedimus per presentes ♦ Ceterum de uberioris dono gratie omnibus et singulis tam clericis quam laicis utriusque sexus qui[11] predictos fratres et confratres uel nuntios eorum per partes predictas Datie Norwegie et Swetie ut prefertur[12] constitutas pro sustentatione armigerorum infirmorum pauperum et aliorum premissorum elemosinis consiliis auxiliis fauoribus prosequentur centum dies de iniunctis eis penitentiis misericorditer relaxamus presentibus perpetuis futuris temporibus duraturis ♦ Nulli ergo (omnino hominum liceat hanc paginam)[13] nostre confirmationis communitionis concessionis et relaxationis infringere (uel ei ausu temerario contraire) ♦ Si quis (autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum)[14] ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum secundo nonas maii anno tertiodecimo/

1. ad perpetuam rei memoriam] tilf. i marg. med henvisningstegn af Nicolaus de Beneuento Aa. 2. aduersitatibus] aduersitantibus Aa. 3. oppressionibus] rettet in scribendo fra oppositionibus Aa. 4. communi<u>it] med et streg for få: communiiit Aa. 5. prout in] herefter overstreget dicte Aa. 6. qu<e>] qui Aa. 7. proinde] tilf. i marg. med henvisningstegn Aa. 8. et] rettet ved overstregning fra etcetera Aa. 9. quo<a>d] quod Aa. 10. eorum] tilf. i marg. med henvisningstegn Aa. 11. qui] qui per Aa. 12. prefertur] herefter overstreget concessas Aa. 13. Nulli ergo (omnino hominum liceat hanc paginam)] Nulli ergo etcetera Aa. 14. infringere (uel ei ausu temerario contraire) ♦ Si quis (autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum)] infringere etcetera Si quis etcetera Aa.

Oversættelse

Bonifacius o. s. v. til evig erindring om sagen for sine ærværdige brødre alle ærkebiskopperne og sine elskede sønner de udvalgte biskopper, abbeder, priorer, dekaner, ærkedegne og sognepræster og indehavere af beneficier med eller uden sjælesorg og de øvrige troende kristne af begge køn, til hvem dette brev når, hilsen o. s. v. Ved hvor megen og hvor stor modgang og vhor stort et tryk og hver store vanskeligheder og hvor stor usikkerhed i forholdene betingelserne for dette liv ændrer sig, fremgår klart for enhver af disse hændelser og forhold. Thi det er nu indlysende overalt, at staden Jerusalem, vor genløsnings hellige moder, piskes og plages af saracenernes hyppige anfald og ligger under en ynkelig trældoms åg, og at der så ofte sker forskellige forandringer i forholdene, at den varige lykke, som i sin tid lå tilstrækkelig for dagen i damme, nu - o, ve - synes både undertrykt og usikker. En ansøgning, der for nylig er blevet forelagt os på vore elskede sønner ordensmestre og brødre og medbrødre af sankt Marias fattiges og sankt Johannes Jerusalemitanerens hus og hospitals vegne i Danmark, Norge og Sverige, indeholdt da, at vor forgænger - salig ihukommelse - pave Innocens 4, der i sin tid ønskede denne undertrykkelse og derefter den trang og de udgifter, som til lettelse for og underhold af de væbnere, der vedvarende kæmper mod de vantro, og de fattige, syge og andre fra byerne, de på forskellige måder støder på og daglig besøger, og forskellige andre byrder, der falder på fornævnte hus og hospital og brødrene af dette hus og hospital, der overalt på jorden prisværdigt tjener Kristus, i særdeleshed dem, som findes i Danmark, Norge og Sverige, bestyrkede han på mangfoldig måde alle brødre og medbrødre at fornævnte hus og hospital, der bor i disse lande, med forskellige privilegier, eksimeringer, anbefalingsbreve og begunstigelser og strøbte efter at anbefale dem ved fromme beskyttelser og begunstigelser, idet han skænkede disse forskellige benådninger og forladelser, som rakte en hjælpende hånd angående lettelse af nød og fornævnte ander byrder, således som man siger, at det fuldstændigt indeholdes i nævnte forgængers herom affattede brev, hvis ordlyd vi vil skal anses for udtrykt med dette brev. Men da, således som samme ansøgning tilføjede, de almisser, som plejede at blive tilbudt af de troende kristne til opretholdelse og bevarelse af nævnte fromme arbejder på frelsebringende måde, i den grad er blevet formindsket, at nævnte brødre af afmagt tvinges til at afstå fra påbegyndte og sædvanlige gaver i forsigtig godhed, almisser, understøttelser og forvaltninger over for fornævnte væbnere, fattige, syge og andre, hvorfor man på disse ordensmestre, brødre og medbrødre af fornævnte hus og hospital i Danmark, Norge og Sveriges vegne ydmygt har bønfaldet os om, at vi af apostolisk velvilje skulle værdiges at drage omsorg herfor, tilskyndes vi, idet vi altså betænker, at - således som troværdige mænds forsikring viser angående fornævnte hus og hospital, så mange væbnede mænd, der fører krig mod de vantro, så mange syge og fattige dagligt modtages for og underholdes af dette gods, der fromt er overdraget, og at der ydes og forvaltes velvilligt det nødvendige til livets ophold for disse syge, og til befrielse af de syge, ikke med urette til at træde i fornævnte forgængers fodspor og af mangfoldige og frelsebringende grunde drage omsorg for dette hus og hospitals, sammes ordensmestres og brødres og medbrødres tilstand og bevarelse med et gunstigt hjælpemiddel, så at de derefter lettere kan lettes for de byrder og nødstilstande, der falder på dem. Idet vi derfor ønsker at ægge de troendes sind angående fornævnte fromme gerninger, beder vi Eder alle ved udgydelsen af Jesu Kristi blod, at I som troende kristne anerkender dette hus' og hospitals brødre, medbrødre og udsendinge, som findes i nævnte lande Danmark, Norge og Sverige, tillige med deres hjælpere af begge køn som anbefalet ved gunst og hjælp og anbefalingsbreve, og stræber efter barmhjertigt med Eders almisser at understøtte fornævnte hospitals fattige og syge gennem disse brødre og medbrødres hånd, som bor i de lande. Da desuden, således som vi har hørt, samme brødre og medbrødre har fået bevilget af de romerske paver, vore forgængere, at det overalt på jorden, særlig i Danmark, Norge og Sverige, er tilladt samme brødre og medbrødre af begge køn, når som helst gudstjenesten er blevet forbudt eller suspenderet af det apostoliske sæde eller på dets myndighed af en eller anden grund, i tiden for dette interdikt eller denne suspension, når de, der er bandlyst og belagt med interdikt, er udelukket, at deltage i gudstjenesten, og desuden, for så vidt angår udstødte offentlige mordere og kvinder, som af forsømmelse har kvalt eller ladet deres børn drukne, opbrænde eller sønderrive ved sværd, gejstlige snigmordere, dog uden blodsudgydelse, og dem, som har fornærmet deres forældre uden voldelig håndspålæggelse, på samme måde dem, som har svækket kirker eller klostre eller andre fromme stiftelser, eller ved dumdristig krig har bemægtiget sig dem, der er flygtet dertil, og udgydt blod i kirker og på kirkegårde, ægteskabsbrydere, dem, de har begået blodskam, røvere, giftmordere, menedere, yde syndsforladelsens velgerning og i de øvrige tilfælde, der hører under biskoppen, efter at derefter er pålagt dem frelsebringende bod i forhold til brøden, og forsone dem med kirken, den hellige moder, stadfæster vi ifølge sikker viden med apostolisk myndighed ved dette brev alt det fornævnte, der således er tilstået og bestyrker det med dette brevs værn og tilstår med dette brev nævnte brødre at fornævnte hospital, særlig dem i fornævnte riger og enhver af dem, at alt dette på ny er tilladt. Men vi eftergiver barmhjertigt af en overstrømmende nådegave alle, såvel gejstlige som lægmænd af begge køn, som omfatter fornævnte brødre og medbrødre eller deres udsendinge i fornævnte lande Danmark, Norge og Sverige som fornævnt med almisser, råd, hjælp, gunst angående underholdet af fornævnte væbnere, syge, fattige og andre, 100 dage af den dem pålagte kirkebod, idet dette brev skal have gyldighed til evig tid i fremtiden. Intet menneske må bryde dette vort stadfæstelses-, bestyrkelses-, tilståelses- og eftergivelsesbrev eller i dumdristig forvovenhed handle derimod. Hvis nogen drister sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus' og Paulus' vrede. Givet ved S. Pietro i Rom den 6. maj i vort (pontifikats) trettende år.