1402. 8. maj. Stockholm


Mikkel Klementsen, kannik i Roskilde, giver i Stockholm dronning Margrete kvittering for 200 læster jern, som han har modtaget på bisp Peder af Roskildes vegne for de 2000 lødige mark, dronning Margrete var skyldig denne.

Tekst efter A:

Tekst

Iak Michel Clemitssøn canik i Roskilde kennes thet meth thættæ mit opnæ breff/ at iæk som i dach ær/ hauer anamet oc vntfonget/ aff Anders Inguarssøn oc Morten Ienssøn vppa min her biscop Pæthers aff Roskilde oc capitels. weynæ i thæn sammæ stadh/ tw hundreth lester iærn i Stokholm/ sæt fadet oc wæyet/ for tw thusænd lødich mark/ som myn nadheghe frwæ drotning Margretæ/ fornempde biscop Pæther oc capitel i Roskilde schyldich war ♦ For huilket forscrefne/ lader iak fornempde min frwæ oc hennes aruinge oc efter kommere quit ledheghæ oc gantzæ orsaghæ/ ♦ Oc til mere bewaring at allæ thæsse forscrefne stykke sculæ stadheghæ fastæ oc wbrødelicæ bliue oc holdes i allæ matæ som fore screuet star/ tha henger iak fornempde Michel Clemitssøn myt inciglæ meth welghe oc witscap for thettæ breff/ ♦ Oc til witnetsbyrdh Anders Inguarsøns/ Bo Dyures/ Morten Ienssøns oc Thorbørn Ienssøns inciglæ ♦ Datum Stokholmis anno domini millesimo quadringentesimo secundo feria secunda infra octauam ascensionis domini.

Oversættelse

Jeg Mikkel Klementsen, kannik i Roskilde, erkender med dette mit åbne brev, at jeg i dag i Stockholm på min herre, biskop Peder i Roskildes og på kapitlets vegne af Anders Ingvarsen og Morten Jensen har modtaget og fået 200 læster jern, vurderet, anbragt på fad og vejet, for 2000 lødige mark, som min nådige frue, dronning Margrete, var skyldig fornævnte biskop Peder og kapitlet i Roskilde. For dette foranskrevne lader jeg fornævnte frue samt hendes arvinger og efterkommere være kvit og fri og ganske uden ansvar. Til yderligere bekræftelse på at alle disse føromtalte punkter skal forblive bestandige, faste og ubrydelige og i alle henseender overholdes som ovenfor skrevet hænger jeg fornævnte Mikkel Klementsens med min vilje og mit vidende mit segl under dette brev. Og til vidnesbyrd er Anders Ingvarsens, Bo Dyres, Morten Jensens og Torben Jensens segl hængt herunder. Givet i Stockholm i det Herrens år 1402 mandagen efter Kristi himmelfartsdag.