1402. 10. maj. Sjællands landsting


Tingsvidne af Sjællands landsting om, at tretten riddere og riddermæssige mænd har aflagt ed på, at den gård i Merløse, hvorom der verserede strid mellem Bent Bille af Solbjerg og Oluf Lunge, havde tilhørt ridderen hr. Peder Grubbe af Storde.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens s[criptum] cernent[i]bus I[o]hannes G[ø]rstinge rector placiti generalis Sielandie [A]wo Steegh [aduocatus] Roskildensis [Pet]rus Laurencii de Felesløff Olauus Lung[æ] de Sw[an]sbiergh Nicolaus Bos[øn] aduocatus Slaulosensis Boecius Iohannis de Sierstæthæ Nicolaus Esberni de Sculdelouæ et Boecius Herlusøn de Wætlethor[pp] armigeri eternam in domino salutem ♦ Constare uolumus uniuersis [present]ibus et futuris quod sub ann[o] domini. mocdii°. feria quarta proxima post inuencionem sancte crucis coram nobis et aliis pluribus fidedignis in placito nostro generali Sielandie tredecim milites et militares specialiter constituti [in] quadam denominacione ad decidendam causam que uertebatur inter uiros discretos uidelicet Benedictum Bille de Solbierghe parte ex una et Olauum dictum Lunge parte ex[1] altera. de et super una curia cum omnibus suis pertinenciis in Mierløse quam inhabitat pronunc quidam Iohannes Homan denominati publice ibidem iurauerunt dictam curiam in Mierløse de qua lis erat inter dictum Benedictum et Olauum uere et iuste attinuisse domino Petro Grubbæ condam de Storthæ militi et ipsius per propriam possessionem fuisse ♦ Quod uidimus et audiuimus lucide protestamur ♦ Datum anno die et loco supradictis\

1. ex] herefter underprikket un A.

Oversættelse

Jens Gyrstinge, landsdommer i Sjælland, Ove Steeg, foged i Roskilde, Peder Larsen af Føllenslev, Oluf Lunge af Svansbjerg, Niels Bosen, foged i Slagelse, Bo Jensen af Sigersted, Niels Esbernsen af Skuldelev og Bo Herlufsen af Vellerup, væbnere, til alle, der ser dette brev, hilsen evindeligt med Gud. Vi vil, at det skal være vitterligt for alle, nulevende og tilkommende, at i det Herrens år 1402 onsdagen efter dagen, da det hellige kors blev fundet, mødte for os og mange andre troværdige mænd på vort landsting på Sjælland tretten riddere og i særlig beskikkelse beskikkede til afgørelse af en proces, som verserede mellem de gode mænd, nemlig Bent Bille af Solbjerg på den ene side og Oluf kaldet Lunge på den anden side, om og angående en gård i Merløse med alle dens tilliggender, hvorpå for tiden en vis Jens Homand bor, og aflagde der ed på, at nævnte gård i Meløse, om hvilken der var strid mellem nævnte Bent og Oluf, i sandhed og med rette have tilhørt hr. Peder Grubbe fordum af Storde, ridder, og havde været hans i kraft af egen besiddelse. hvad vi har set og hørt, bevidner vi klart. Givet ovennævnte år, dag og sted.