1402. 14. maj.


Ellen Buggesdatter, enke efter ridderen hr. Kristian Vendelbo, oplader en gård i Rolstrup til fru Ellen, enke efter ridderen hr. Ebbe Strangesen.

Tekst efter Aa

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Elena Buggisdotter relicta domini Cristierni Vendelbo militis salutem in domino ♦ Noueritis presentes et futuri me honeste domine\ domine Elene relicte domini Ebbonis Strangessøn condam militis bona uidelicet unam curiam in Rolstorp Morsø sitam cum omnibus suis pertinentiis humidis et siccis nil excepto per presentes resignasse recognoscentem me nullum ius et nullam proprietatem habere in eadem curia precipue quia pater meus dominus Nicolaus Bugge bone memorie predictam curiam cuidam domino Saxoni Petherssøn condam militi pro dotalicio cum filia sororis sue condonauit perpetuo possidendam[1] quam donationem affirmo ratam et stabilem per presentes uolens quod omnes littere si que inuenientur super eadem curia confecte in dampnum predicte domine Elene uel heredum eius casse sint nullius penitus et uigoris ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis nobilium uirorum domini Iohannis Skarpenbierg militis et Andree Nielssøn de Aasdaall presentibus est appensum ♦ Datum anno domini mcd 2° die pentecostes.

1. precipue quia pater meus dominus Nicolaus Bugge bone memorie predictam curiam cuidam domino Saxoni Petherssøn condam militi pro dotalicio cum filia sororis sue condonauit perpetuo possidendam] cf. 1389 14. september, Dipl. Dan. 4. rk. I V nr. 75.

Oversættelse

Ellen Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. I skal vide, nulevende og fremtidige, at jeg med dette brev til ærlig frue, fru Ellen, enke efter hr. Ebbe Strangesen, fordum ridder, har afstået noget gods, nemlig en gård i Rolstrup på Mors med alle dens tilliggender af vådt og tørt uden undtagelse, idet jeg erkender, at jeg ingen ret og ingen besiddelse har i samme gård, især eftersom min fader, hr. Niels Bugge, salig ihukommelse, gav fornævnte gård til en vis hr. Saxe Pedersen, fordum ridder, som medgift med hans søsterdatter at besidde evigt, hvilken gave jeg med dette brev bekræfter at være i kraft og stå ved magt, idet jeg ønsker at alle breve, hvis der skulle findes noget opsat vedrørende samme gård til skade for fornævnte fru Ellen eller hendes arvinger, at være kasserede og fuldstændig ude af kraft. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de velbyrdige mænd, hr. Johan Skarpenberg, ridder, og Anders Nielsen af Asdal. Givet i det Herrens år 1402 på pinsedag.