1402. 16. maj.


Jens Holk og hans søster Sofie skøder en gård i Næs til deres bror, Palle Kirt.

Tekst efter ÆA

Tekst

Item eth gammell latins breff ludindis at Iahannes Holcke oc hanss syster Sophia skot theris broder Palli Kirt en gard ligindis i Neess. ♦ Datum mcd secundo feria 3ᵃ pentecostes.

Oversættelse

Et gammelt brev på latin, der lyder, at Jens Holk og hans søster Sofie skødede deres broder, Palle Kirt, en gård i Næs. Givet 1402 tirsdag i pinsen.