1402. 19. maj.


Rådmændene i staden Lübeck erklærer over for borgmestre og rådmænd i Reval, at deres medborger Henrik Gerwer, hvis slægtning og fælle Herman Rekeling sidst forbigangne efterår er druknet i et skib, der led skibbrud ved Bornholm, har indsat Johan Sunnegen som sin befuldmægtigede med det hverv at anmode om at få den omkomnes gods i Reval udleveret.

Tekst efter nil

Tekst

Rådmændene i staden Lübeck erklærer over for borgmestre og rådmænd i Reval, at deres medborger Henrik Gerwer, hvis slægtning og fælle Herman Rekeling de quadam naui naufragante circa Bornholm in autumno proxime elapso submersus existat, har indsat Johan Sunnegen som sin befuldmægtigede med det hverv at anmode om at få den omkomnes gods i Reval udleveret.

Oversættelse

Rådmændene i staden Lübeck erklærer over for borgmestre og rådmænd i Reval, at deres medborger Henrik Gerwer, hvis slægtning og fælle Herman Rekeling sidst forbigangne efterår er druknet i et skib, der led skibbrud ved Bornholm, har indsat Johan Sunnegen som sin befuldmægtigede med det hverv at anmode om at få den omkomnes gods i Reval udleveret.