1402. 25. maj.


Jens Ivarsen af Frørup skøder alt sit gods i Verst til Henneke Limbek.

Tekst efter A:

Tekst

Ik Iesse Ywarsson van Frødorpe bekenne vnde bethůghe openbare in dessem ieghenwordighen breue vor alle den ghenen de ene seen vnde høren lesen vnde do wytlik alle den ghenen de nv to synt vnde noch to komen moghen dat ik myt wyllen vnde myt vulbord myner eruen gheschøtet hebbe alz in deme lande en recht is vppe laten hebbe vnde vp late deme erbaren manne Henneke Lembeken vnde synen eruen al myn gud dat ik hebbe in deme kerspel vnde dorpe to Wørste dat beleghen is in Anestherede ♦ Dyt vorscreuen gud hebbe ik Iesse Ywarsson vorscreuen vnde myne eruen Henneke Lembeken vnde synen eruen schøtet vppe deme vorscreuen heredes dynghe vnde vppe laten myt aller vryheyt vnde rechticheyt alz ik id gy vryest in mynen weren gehad hebbe myt acker myt weyde myt wyschen myt holten vnde myt aller tobehoringhe alz dyt vorscreuen gud vmme vnde vmme in alle synen scheden beleghen is droghe vnde nat neynerleye dyngh buten to beschedene vnde ik Iesse Ywarsson vnde myne eruen scholen Henneke Lembeken vnde synen eruen dyt vorscreuen gud vryen vor alle den ghenen de dar myt rechte vp spreken ♦ Desses to groter tůchnisse so hebbe ik myn ingheseghel myt wyllen henghet an dessen bref de screuen vnde gheuen is na godes bord veerteynhundert iar vnde in deme anderen iare dar na in vses heren lychamen daghe.

Oversættelse

Jeg, Jens Ivarsen af Frørup bekender og bevidner åbenbart i dette nærværende brev for alle dem, der ser det eller hører det læse, og gør vitterligt for alle dem, der nu er her og som kommer til fremover, at jeg med vilje og med samtykke fra mine arvinger har tilskødet og opladet, som det er en ret i landet, og oplader til den hæderlige mand, Henneke Limbek og hans arvinger alt mit gods, som jeg har i sognet og landsbyen Verst, som ligger i Anst herred. Dette førnævnte gods har jeg, førnævnte Jens Ivarsen og mine arvinger tilskødet Henneke Limbek og hans arvinger på det førnævnte herreds ting og opladt med alle friheder og rettigheder, som jeg havde det i min varetægt frit for alle retskrav, med marker, med græsgange, med enge, med skove og med alt tilliggende, som dette førnævnte gods er beligggende rundt omkring inden for alle sine grænser, tørt og vådt, ingenting udeladt, og jeg, Jens Ivarsen og mine arvinger skal for Henneke Limbek og hans arvinger frigøre dette førnævnte gods fra alle dem, som rejser retskrav på det. Til stort vidnesbyrd herpå har jeg med vilje hængt mit segl på dette brev, som er skrevet og givet efter Guds fødsel 1400 år og i det andet år derefter på Herrens legemsdag.