1402. 1. juni. Marienburg


Højmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete, at han gennem hendes udsending hr. Folmer Jakobsen har modtaget hendes brev og budskab, og beder om, at der gives udsættelse til 25. juli angående Gotland af hensyn til forhandlingerne med kong Albrecht af Sverige og hansestæderne.

Tekst efter Aa

Tekst

Eynfeldige beuellunge mit willigen dinsten czu aller beheglichkeit beuor/ ♦ Allerdurchluchst[e][1] furstynne/ vnd grosmechtige gnedige frawe ♦ Euwirn gnaden brieff vns nehest gesant[2] mit herren Volmar Iacobsson/ vnd ouch herren Volmars botschaft/ wir gar wirdeclich vnd[3] wol vornomen haben/ vnd als euwir gnade an vns hat geschreben vnd lassen werben/ vmb das landt Gotlant etcetera ♦ Grosmechtige gnedie frawe ewire hochwirdigen durchluchtikeit/ wir tun czu wissen/ das wir czu dem allerdurchluchsten herren herren konige Olbrecht/ eynen vnser getruwen gesant haben mit vnserm brieffe/ vnd haben in mit fleisse lassen bitten/ das her vns[4] vnd vnsern orden vortrete der manunge/ dy wir tegelich von dem lande Gotlant mussen lyden/ vnd was seyn wille do bey wirt syn/ habe wir seyne grosmechtige hirlikeit lassen bitten/ das vnser sendeboten des vnderricht werden/ dy wir czu den gemeynen seehesteten czu Lubig/ do dy selbin sehestete eynen tag halden gesant haben/ welchen vnsern sendeboten/ wir beuolen haben/ mit den sehesteten do selbist czu Lubig czu reden/ von des vorgeschreben landes wegen Gotlant/ vnd haben sie lassen bitten vns czu rathen/ was wir dobey mit eren thun mogen/ ♦ Dorumb allerdurchluchs[te] grosmechtige gnedige[5] frawe/ bitten wir sampt mit vnserm ganczen ganczen [6] orden/ euwir hochwirdige grosmechtikeit mit begerlichin fleissigen bethen/ das euwir gnade dy sache in guter gedolt geruche gnediclich lassen besteen/ bis czu sente Iocobs tag nehest komende/ vff den selbin sente Iocops tag/ wellen wir czu euwirn gnaden vnser erbar boten ken Kalmar senden/ dy mit euwirn gnaden dy sachen sullen handeln/ was vns denne mit eren fugit do bey czu thun/ das wir mit gelympe thun mogen do mete welle wir euwirn durchluchsten grosmechtikeit ger durchluchsten grosmechtikeit gerne[7] beheglich vnd czu dinste werde/ ♦ Ouch sal euwir grosmechtikeit vff den vorgeschreben sente Iocobs tag vnderricht werden was wir bey dem lande Gotlant thun oder lassen wellen/ doch gnedige frawe ap vnser boten achtage noch dem vorgeschreben sente Iocobs tage ader des glichen qwemen erst czu euwirn gnaden/ das das gesche yo ane gefeer/ als euwir hochwirdige grosmechtikeit her Volmar vffte genant ouch wol selbir[8] vnderrichten wirt vnsers willens ♦ Gegeben off vnserm huse Marienburg am acht tage des heilgen leichnamstage/ im xiiiic vnd im andern yare/

1. Allerdurchluchst[e]] her og i det følgende er nogle bogstaver skjult af indbinding Aa, udfyldt efter Codex dipl. Pruss. 2. gesant] tilf. o.l. Aa. 3. vnd] herefter overstreget gar ved linieovergang Aa. 4. vns] herefter overstreget vortrete de Aa. 5. gnedige] tilf. o.l. Aa. 6. ganczen ] tilf. o.l. Aa. 7. durchluchsten grosmechtikeit gerne] tilf. o.l. i stedet for overstreget gnaden Aa. 8. selbir] tilf. o.l. Aa.

Oversættelse

Redelig anbefaling med villig tjeneste til Eders velbehag forudskikket. Allerhøjeste fyrstinde og stormægtige nådige frue. Eders Nådes brev, nylig sendt til os med hr. Folmer Jakobsen og også hr. Folmers budskab har vi værdigt og vel modtaget og ligeså hvad Eders nåde har skrevet til os og ladet meddele vedrørende landet Gotland etc. Stormægtige nådige frue, Eders højværdige højhed, vi lader Eder vide, at vi har sendt en af vore tro mænd med vort brev til den allerhøjeste herre, hr. kong Albrecht, og har med flid ladet ham bede om, at han over for os og vor orden hæfter for den rykning, som vi daglig må tåle vedrørende landet Gotland, og vi har ladet hans stormægtige herlighed bede om, at vore sendebude må blive underrettet om, hvad hans vilje vil være i den sag, de sendebude, som vi har sendt til hansestæderne i Lübeck, hvor de samme søstæder holder et møde, og vi har befalet disse sendebude at tale med hansestæderne om det førnævnte land Gotland i Lübeck, og vi har ladet dem bede om, at de råder os, hvad vi kunne gøre i den sag med æren i behold. Derfor, allerhøjeste stormægtige nådige frue, beder vi sammen med hele vor orden Eders højværdige stormægtighed med begærlige flittige bønner om, at Eders nåde med god tålmodighed vil behage at lade sagen hvile indtil næstfølgende sankt Jakobs dag. På den samme sankt Jakobs dag vil vi sende vore ærlige bude til Eders nåde til Kalmar for at forhandle sagen med Eders nåde, hvad det kan sømme sig for os at gøre med ære, og hvad vi med anstand kan gøre. Dermed vil vi gerne være Eders stormægtighed til behag og til tjeneste. Endvidere skal Eders stormægtighed på den førnævnte sankt Jacobs dag blive underrettet om, hvad vi vil gøre og lade vedrørende landet Gotland, dog nådige frue, hvis vore bude først skulle komme til Eders nåde otte dage eller lignende efter den førnævnte sankt Jacobs dag, at det så alligevel må ske uden svig som Eders højværdige stormægtighed ofte har sagt hr. Folmer og visselig selv vil underrette om vor vilje. Givet i vort slot Marienburg 8 dage efter den hellige legemsdag i det 1402ende år.