1402. 11. juni.


Fru Gertrud, enke efter hr. Erik Barnimsen skænker en halv gård i Hemmeshøj til Sorø kloster.

Tekst efter Sorø Gavebog

Tekst

Nobilis et deuota domina Gertrudis relicta domini Erici Barnemssøn militis dedit monasterio beate Marie in Sora unam dimidiam curiam in Hymmesøw prouincie Slawelsehæret in possessionem perpetuam pro salute anime sue et progenitorum suorum obligans se et heredes suos ad appropriandum etcetera ♦ Anno domini 1402 die beati Barnabe apostoli. ♦ Hanc autem curiam hereditauit ipsa per mortem filii sui Erici.

Oversættelse

Den velbyrdige og fromme fru Gertrud, enke efter hr. Erik Barnimsen, ridder, skænkede sankt Marie kloster i Sorø en halv gård i Hemmeshøj i Slagelse herred til evig besiddelse for sin sjæls frelse og for sine forfædres, idet hun forpligtede sig og sine arvinger til at hjemle den etc. I det Herrens år 1402 på den hellige apostels Barnabas' dag. Og denne gård arvede hun efter sin søn Eriks død.