1402. 15. juni. Stralsund


Nicolaus, abbed i Hiddensee kloster, meddeler abbeder, priorer, provster og øvrige gejstlige myndigheder i stæderne og stifterne Roskilde, Schwerin, Kammin, Lübeck, Ratzeburg og Havelberg, at pave Bonifacius 9. har anmodet ham om at undersøge en klage, som Nicolaus Benekehagen, gejstlig i Kammin stift, har rejst, og beder dem forkynde stævningen af parterne i sagen.

Tekst efter A

Tekst

Nicolaus abbas monasterii in Hyddenzee ordinis cisterciensis Roskildensis dyocesis iudex unicus cause et partibus infrascriptis a sede apostolica specialiter deputatus uniuersis et singulis dominis abbatibus prioribus prepositis decanis archidyaconis scolasticis cantoribus thesaurariis tam cathedralium quam collegiatarum canonicis ecclesiarumque parrochialium rectoribus uel loca tenentibus eorundem presbiteris curatis et non curatis perpetuis uicariis altaristis ceterisque presbiteris et clericis ac notariis siue tabellionibus publicis quibuscumque per ciuitates et dyoceses Roskildensem Zwerinensem Caminensem Lubicensem Ratzeburgensem et Hauelbergensem ac alias ubilibet constitutis et eorum cuilibet in solidum ad quem uel ad quos presentes nostre citationis littere pro earum execucione facienda peruenerint seu diriguntur salutem in domino et mandatis nostris ymmo uerius apostolicis firmiter obedire ♦

..... ♦

Datum et actum in curia nostra sita in opido Sundis Zwerinensis dyocesis sub anno a natiuitate domini millesimo quadringentesimo secundo indictione decima mensis iunii die quintadecima hora terciarum uel quasi pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Bonifacii diuina prouidencia pape noni anno terciodecimo presentibus discretis uiris dominis Nicolao Roguel presbitero Arnoldo Scherer monacho et Mathia Sak layco Zwerinensis et Roskildensis dyocesis testibus ad premissa uocatis specialiter et rogatis.

Oversættelse

Nicolaus, abbed i Hiddensee kloster af cistercienserordenen i Roskilde stift, eneste dommer og særligt udpeget til sagen og for nedenforanførte parter af det apostoliske sæde, til alle herrer abbeder, priorer, provster, dekaner, ærkedegne, skolemestre, kantorer, skatmestre, kanniker såvel ved domkirker som kollegiatkirker og præster ved sognekirkerne eller sammes stedfortrædere, præster med og uden sjælesorg, evige vikarer, alterpræster og de øvrige præster og gejstlige og alle notarer eller offentlige notarer i stæderne og stifterne Roskilde, Schwerin, Kammin, Lübeck, Ratzeburg og Havelberg og iøvrigt, hvor de end er, og enhver af dem in solidum, til hvem dette vort stævningsbrev når eller rettes angående dets udførelse, hilsen med Gud og fuld lydighed mod vore eller rettere de apostoliske befalinger.

....

Givet og forhandlet i vor gård i byen Stralsund, Schwerin stift i år 1402 efter Herrens fødsel i den 10. indiktion den 15. juni i den tredie time eller så i den højhellige fader i Kristus og vor herre hr. Bonifacius, ved Guds forsyn den niende paves 13. pontifikatsår i nærværelse af de gode mænd de herrer Nicolaus Roguel, præst, Arnold Scherer, munk og Mads Sak, lægmand, hjemmehørende i Schwerin og Roskilde stifter, der særligt var tilkaldt og anmodet som vidner til det fornævnte.