(1)402. [Efter] 20. juni. Marienburg


Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

Udtog efter Aa, udfyldt efter Hanserec.:

Tekst

Anno [domini etcetera 402 feria] tercia ante festum Iohannis baptiste ciuitates Prusie [communiter Marienburg congregate] hoc quod sequitur pertractabant

<1-7> .....

<8> Dem voyte czu Schone von Kongisberg is beuolen eyne bude czu Koningsberg machen czu lossen mit sich oberczuf{ue}ren vnd dor czu setzen vnd das pfuntgelt sal em x mark czu hulffe doczu geben

<9> .....

Oversættelse

I det Herrens år (1)402 osv. tirsdagen før sankt Johannes døberens dag var de preussiske stæder samlet i Marienburg og forhandlede dette som følger.

<1-7> .....

<8> Fra Königsberg er det befalet fogeden i Skåne at lade en bod opføre i Königsberg, at føre den med sig over og sætte den der, og pundtolden skal give ham 10 Mark til hjælp dertil.

<9>.....