1402. 24. juni.


Elene Buggesdatter, enke efter ridderen hr. Kristian Vendelbo, pantsætter en øde gårds jord samt toft i Hastrup til Mads Nielsen for 16 mark sølv.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Elena Bwggisdater relicta domini Cristerni Windelboz condam militis bone memorie salutem in domino sempiternam ♦ Notum facio uniuersis presentibus et futuris quod recognosco me per presentes uiro discreto Mathie Niclæssøn in sedecim marcis argenti teneri et ex iusto debito esse ueraciter obligatam ipsi Mathie uel heredibus suis per me uel heredes meos cum prompta pecunia argenti bona et datiua et nullis aliis ualoribus totaliter persoluendis pro qua uero summa argenti sibi bona mea uidelicet terram unius curie desolate un<a>[1] cum fundo ioordstat dicto in opido et campo Hasterp sita cum omnibus et sing<u>lis[2] suis pertinenciis humidis et siccis nil exceptis inpignero per presentes tali prehabita condicione quod quocumque anno ego et heredes mei dicta bona ut prescriptum est a dicto Mathia Niclæssøn uel heredibus suis pro dicta summa argenti proximo die placitali ante diem sancti Michaelis redimere uoluerimus extunc ipsum uel ipsos tribus placitis ante diem natiuitatis sancti Iohannis baptiste in placito Halhæreth precautum uel precautos habea[m]us pro edificiis suis si qua in ipsis bonis fuerint secundum dicta amicorum ex utraque parte sumptorum satisfacientes [et] si ibi colonus anona holszkorn et iumenta inuenta fuerint bonorum redempcionis tempore ipsa auferre ple[n]am habeant potestatem ♦ Insuper obligo me et heredes meos firmiter per presentes dicto Mathie Niclæssøn et h[ere]dibus suis prescripta bona cum suis pertinenciis liberare ab impeticione quorumcumque donec ut predictum est legaliter r[e]dimuntur ♦ In cuius <rei>[3] testimonium sigillum meum una cum sigillis discretorum uidelicet domini Petri Mwnkz sacerdotis Petri Ienssøn et Petri Mwnkz ciuium Randrusiensium presentibus est appensum ♦ Scriptum anno domini m° cd° secundo ipso die natiuitatis sancti Iohannis baptiste.

1. un<a>] uno A. 2. sing<u>lis] singlis A. 3. <rei>] mgl. på linieovergang A.

Oversættelse

Elene Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Venedelbo, fordum ridder - god ihukommelse - til alle, der ser dette brev, hilsen evindeligt med Gud. Jeg gør vitterligt for alle, nulevende og tilkommende, at jeg erkender med dette brev, at jeg i sandhed ifølge gyldig gæld står i skyld og gæld til den gode mand Mads Nielsen for seksten mark sølv, som af mig eller mine arvinger fuldt ud skal betales samme Mads eller hans arvinger med rede sølvpenge, gode og gængse, og ikke i nogen andre værdier. For denne sum sølv pantsætter jeg med dette brev til ham mit gods, nemlig en øde gårds jord tillige med toften kaldet jordsted i Hastrup bymark med dets tilliggender, alle som et, vådt og tørt, intet undtaget, på den betingelse, at hvilket som helst år jeg eller mine arvinger ønsker at indløse godset, som ovenfor nævnt, fra nævnte Mads Nielsen eller hans arvinger for nævnte sum sølv på nærmeste tingdag før Mikkelsdag, skal vi holde ham eller dem underrettede derom på tre ting før sankt Hans dag på (Nør) Hald herredsting, idet vi efter venners kendelse, valgte af begge parter, gør fyldest for de bygninger, der måtte være på godset, og hvis der ved den tid, da godset indløses, der findes landbo, korn, korn og heste, skal de have fuldmagt til at tage det med sig. Ydermere forpligter jeg med dette brev fast mig og mine arvinger til at fri nævnte Mads Nielsen og hans arvinger fornævnte gods med dets tilliggender fra krav fra hvem som helst, indtil det som før nævnt lovligt indløses. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med seglene tilhørende de gode mænd, nemlig hr. Peder Munk, præst, Peder Jensen og Peder Munk, borgere i Randers, hængt under dette brev. Skrevet i det Herrens år 1402 på selve sankt Hans dag.