1402. 28. juni. S. Pietro i Rom


Kardinalkollegiets kammermester Henricus, kardinalpræst af sankt Anastasia, kvitterer biskop Bo af Århus for betaling af resten af hans servispenge.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 334

Tekst

(miseracione diuina sancte Anastasie presbiter cardinalis (---) facimus)[1] quod reuerendus pater dominus Boecius dei gracia episcopus Arusiensis in regno Dacie pro finali solucione sui communis seruicii uigintiunum florenos auri de camera nobis et pro complemento finalis solucionis unius eciam sui minuti seruicii unum similem florenum solidos uigintiquinque per manus uenerabilis uiri domini Eskilli Ione canonici dicte ecclesie solui fecit (realiter et cum effectu)[2] ♦ De quibus (sic (---) dispensantes) ♦ In quorum (testimonium (---) muniri)[3] ♦ Datum ut supra die xxviii mensis iunii pontificatus (sanctissimi in Christo (---) noni)[4] anno xiii.

1. (miseracione diuina sancte Anastasie presbiter cardinalis (---) facimus)] Henricus etcetera Aa. 2. fecit (realiter et cum effectu)] fecit etcetera Aa. 3. De quibus (sic (---) dispensantes) ♦ In quorum (testimonium (---) muniri)] De quibus etcetera ipsumque etcetera secum etcetera In quorum etcetera Aa. 4. pontificatus (sanctissimi in Christo (---) noni)] pontificatus ut supra Aa.

Oversættelse

Henrik, af Guds miskundhed kardinalpræst af sankt Anastasia, kammermester (---)[A] Vi gør vitterligt for Eder alle, at den ærværdige fader hr. Bo, af Guds nåde biskop af Århus i Danmarks rige, ved den ærværdige mand hr. Eskil Jonsen, kannik ved nævnte kirke, virkeligt og virkningsfuldt har ladet indbetale 21 kammerfloriner i guld til os som slutbetaling af sit servitium commune, og at han som rest- og slutbetaling af sit ene servitium minutum ligeledes har ladet indbetale en lignende florin 25 skilling. Vi kvitterer og frigør med dette brev ligeledes nævnte ærværdige fader hr. Bo, biskop af Århus, og hans arvinger (---)1) foragt for nøglemagten. Til vidnesbyrd herom (---)1) segl under. Givet som ovenfor den 28. juni i pontifikatets som ovenfor trettende år.

A. for de forkortede formler se nr. 334.