1402. 29. juni. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. pålægger provsten i Slesvig, dekanen i Lübeck og kantoren ved Vor Frue kirke i Hamburg at indføre Wibert Nicolai fra Lunden i det beneficium, der er reserveret ham.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 51

Tekst

Simili modo[1] dilectis filiis ..[2] preposito Sleswicensis et ..[3] decano Lubicensis ac ..[4] cantori sancte Marie Hamburgensis Bremensis diocesis ecclesiarum salutem etcetera. ♦ Uite ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et uirtutum merita super quibus apud nos dilectus filius Wibertus Nicolai de Lunden clericus Bremensis diocesis fidedigno etcetera[5] ♦ Quocirca discrecioni uestre per apostolica (---) seu alios huiusmodi beneficium per nos ut premittitur reseruatum si tempore huiusmodi nostre reseruacionis uacabat uel postea uacauit aut cum uacauerit cum omnibus iuribus et pertinenciis suis prefato Wiberto post acceptacionem predictam auctoritate nostra conferre et assignare curetis inducentes eundem Wibertum uel procuratorem suum eius nomine in corporalem possessionem beneficii iuriumque et pertinenciarum predictorum et defendentes inductum ac facientes sibi de ipsius beneficii fructibus (---) responderi non obstantibus omnibus supradictis seu si prefatis episcopo preposito decano cantori thesaurario thesaurario scolastico[6] archidiacono capitulo canonicis et personis uel quibusuis (---). ♦ Datum ut supra[7] /

1. Simili modo] cf. nr. 416. 2. ..] = Henrico. 3. ..] = ?. 4. ..] = ?. 5. fidedigno etcetera] cf. nr. 416. 6. thesaurario scolastico] scolastico thesaurario med omflytningstegn Aa. 7. Datum ut supra] cf. nr. 416.

Oversættelse

På lignende måde til vore elskede sønner (Henrik), provst ved kirken i Slesvig, og ?? , dekan ved kirken i Lübeck, og ?? kantor ved Vor Frue kirke i Hamburg, Bremen stift, hilsen o. s. v. Det sædelige liv, den vandel og den rosværdige retskaffenheds øvrige fortjenester og dyder, for hvilke vor elskede søn Wibert Nicolai fra Lunden, gejstlig i Bremen stift, anbefales til os ved troværdige o. s. v.1). Derfor pålægger vi Eder, gode sønner, ved apostolisk brev, (---)2 flere andre med vor myndighed efter fornævnte godtagelse skal sørge for med al ret og tilbehør at overdrage og anvise fornævnte Wibert dette beneficium, der af os som ovenfor omtalt er reserveret ham, hvis det dengang, da vi foretog reservationen, var ledigt eller senere blev ledigt, eller når det bliver ledigt. I skal fremdeles indføre samme Wibert eller hans befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af dette beneficium og dets omtalte ret og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen og sørge for, at der fuldt ud (---)2) oppebørsler af dette beneficium, uanset alt det ovenfor anførte eller uanset, om fornævnte biskop, provst, dekan, kantor, skolemester, skatmester, ærkedegn, kapitel, kanniker og præster eller hvilke som helst (---)2). Givet som ovenfor.1).