1402. 30. juni. Sankt Marthas kapel i Lund


Ærkebiskop Jakob af Lund bevidner, at fru Kristine, enke efter Bent Pedersen, fordum borger i Lund, har skødet sin gård i Bredegade til Lunds kirkes bygningsfond på samme betingelser, som hendes mand tidligere havde skødet den.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus. Iacobus dei gracia archiepiscopus Lundensis Swecie primas et apostolice sedis. legatus. salutem in domino ♦ Notum facimus uniuersis. quod sub anno domini mcdiio. crastino beatorum Petri et Pauli apostolorum in capella. beate Marthe in ecclesia nostra Lundensi personaliter coram nobis. constituta honesta matrona. Cristina relicta Benedicti Pætherssøn. quondam ciuis. Lundensis. curiam suam quam nunc inhabitat in p<a>rrochia[1] . beati Petri in lata platea. Lundis/ fabrice dicte ecclesie nostre Lundensis. alienauit scotauit annuit. et in manus tutorum fabrice ipsius ecclesie. uidelicet. dominorum Iohannis Petri. cantoris ipsius ecclesie. et Iohannis Iacobi. canonici ibidem. assignauit cum omnibus et singulis suis pertinenciis. iure perpetuo possidendam/ condicionibus et articulis. omnibus conseruatis sub quibus maritus suus predictus Benedictus. dicte ecclesie prius. ipsam curiam scotauerat ut patet in apertis suis literis inde datis. ♦ Quod autem uidimus et audiuimus hoc testamur secretum nostrum presentibus in testimonium appendentes ♦ Datum anno die et loco supradictis.

1. p<a>rrochia] a (1.) rettet o.l. fra o uden slettelse A.

Oversættelse

Jakob, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas og det apostoliske sædes legat, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Vi gør vitterligt for alle, at i det Herrens år 1402 dagen efter apostlene sankt Peters og sankt Paulus' dag i sankt Marthas kapel i vor kirke i Lund mødte personligt for os den hæderlige frue Kristine, enke efter Bent Pedersen, fordum borger i Lund, og afhændede, skødede og overdrog sin gård, som hun nu bor i, i Bredegade i sankt Peders sogn i Lund til vor nævnte Lundekirkes bygningsfond og gav den samme kirkes bygningsfonds forstandere i hænde, nemlig herrerne Jens Pedersen, samme kirkes kantor, Jens Jakobsen, kannik sammesteds, tillige med alle dens tilliggender, at besidde med evig ret, med bevarelse af alle de vilkår og artikler, med hvilke hendes førnævnte ægtefælle Bent tidligere havde skødet samme gård til nævnte kirke, således som det fremgår af hendes derom udstedte åbne brev. Hvad vi har set og hørt det bevidner vi, idet vi til vidnesbyrd hænger vort sekret under dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.