1402. 20. juli.


Anders Svendsen i Rejnstrup oplader al sin ret til den gård i Rejnstrup, som hans broder Åstred bebor, til broderen.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus/ Andreas Swenonis in Ræyenstorp in Flakkebiershæret/ salutem in domino sempiternam/ ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri quod tenore presentium libere resigno et assigno dilecto f<r>atri[1] meo Ostrado Swenonis latori presencium omne ius et omnem proprietatem. que michi competunt in nostra curia paternali et in omnibus suis attinenciis ad. quatuor. fines camporum. quam curiam ipse Ostradus Swenonis personaliter in Reyenstorp pronunc inhabitat/ obligans me ad appropriandum et disbrigandum ei dictam curiam cum omnibus suis pertinenciis ab impeticione quorumcumque prout exigunt leges terre/ ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum. una. cum sigillis nobilium uirorum uidelicet domini Iohannis Finkenow militis. domini Laurencii curati ecclesie Gunnersløf. Iacobi Nicolai Rintaf et Petri Skyttæ presentibus est appensum ♦ Datum sub anno domini. millesimo. quadringentesimo. secundo. ipso die sancte Margarete uirginis.

1. f<r>atri] fatri A.

Oversættelse

Anders Svendsen i Rejnstrup i Flakkebjerg herred til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg med dette brev frit afstår og overlader til min kære broder Åstred Svendsen, indehaver af dette brev, al ret og al ejendomsret, som tilkommer mig på vor fædrene gård og alle dens tilliggender til de fire markeskel, hvilken gård Åstred Svendsen selv personligt bor på i Rejnstrup. Jeg forpligter mig til at hjemle og fri ham nævnte gård med alle dens tilliggender fra krav fra hvem som helst, således som landsdelens love kræver det. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med seglene tilhørende de velbyrdige mænd, nemlig hr. Jens Finkenow, ridder, hr. Lars, præst ved Gunderslev kirke, Jakob Nielsen Rintaf og Peder Skytte hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1402 på selve jomfruen sankt Margretes dag.