(1)402. [Efter] 21. juli.


Reces af de preussiske stæders dag.

Udtog efter Aa

Tekst

Anno ccccii in uigilia Marie Magdalene

<1> Int erste alse vnser here homeister dye stete belastet hatte im rot vmme Godlande czu gebin des ist der stede sin daz man is noch vorczhen mochte bis czor cziid daz ys der koning Albrecht vnde die koninginne eyns worden daz hers denne sunder synen schaden abetrete

<2-4> .....

<5> Item alse vnser here homeister die stete belastet hatte im rat vmme Godland czu gebin des ist der stete sin vnd gutdungken[1] noch dem daz vnser here homeister sich vormols vor herren vnde steten von wegene des landes Gotland vorboten hat vnde koninge Albrecht dergelich ouch getan hat das vnsers herren homeisters boten ken Kalmarn mit hulfe der stete uff Iacobi dorhen komende de vrouwe koninginne doran mane vnde berichte das sy ouch volgaftigh daran sie alse des die gemeynen stete czu pfinghsten negest geleden czu Lubic vorgaddert ouch vorrameten vnde eyne wurden

<6> Item ist den sendeboten ken Kalmern befolen den erczebischoffe von London czu manen

<7> .....

1. gutdungken] med k tilf. o.l. Aa.

Oversættelse

I året (1)402 dagen før Maria Magdalenas dag. <1> For det første havde vor herre højmesteren pålagt stæderne at give ham råd vedrørende Gotland. Det er stædernes mening, at man skulle udsætte det yderligere indtil den tid, da kong Albrecht og dronningen er blevet enige om, at han da afstår det uden tab.

<1-4> .....

<5> Fremdeles at vor herre højmesteren havde pålagt stæderne at give ham råd vedrørende Gotland. Det er stædernes mening og skøn, at eftersom vor herre højmesteren tidligere foran herrerne og stæderne havde tilbudt sig på landet Gotlands vegne og kong Albrecht havde gjort det samme, for at vor herre højmesterens bude, der kom til Kalmar med stædernes hjælp til Jacobidag, skulle minde dronningen derom og udrette, at hun også gav efter i den sag, som hun og hansestæderne havde aftalt og var blevet enige om sidst forgangne pinse, da de var samlet i Lübeck.

<6> Fremdeles er det befalet sendebudene til Kalmar at rykke ærkebiskoppen af Lund.

<7>.....