1402. 25. juli. Ravnsborg


Væbneren Otto Kabold sælger to gårde i Galdbjerg i Gudme herred til Predbjørn Podebusk for 70 mark lybsk.

Tekst efter Kausche

Tekst

Der Knappe Otto Kabold verkauft an Ritter Pridbern van Pudbusk zwei Höfe im Dorfe Gheltbergen (Gudme-Herred), die er von seiner Mutter geerbt hat, den Hof des Per Boosson und den des Otto Splite, für 70 Mark Lübsch, die er erhalten hat. Siegler: her Peter Walkendorp, her Axel Magnusson, her Henningh Kabold, riddere, und Gherd Kethelhud, knape. In dem daghe sunte Jacobes des aposteles unses Herren Jhesu Christi.

Oversættelse

Væbneren Otto Kabold sælger til Ridder Predbjørn v. Podebusk to gårde i landsbyen Galdbjerg (Gudme-Herred), som han har arvet fra sin moder, Per Bosens gård og Otto Spliets for 70 mark lybsk, som han har modtaget. Seglindehavere: hr. Peter Walkendorp, hr. Aksel Mogensen, hr. Henning Kabold, riddere, og Gerhard Ketelhot, væbner. På apostelen Sankt Jacobs og vor herre Jesus Kristi dag.