1402. Før 29. juli. Hamneda


Gudmund Röd sælger alt sit gods i Borssna i Sunnerbo herred til ridderen hr. Abraham Brodersen for 16 mark svensk.

Regest efter A