[1402]. 9. august. Westminster


Kong Henrik 4. af England pålægger borgmesteren i Lynn at frigive nogle skibe, der var blevet beslaglagt for at kunne bringe biskop Richard af Bangor og andre af kongens udsendinge til oversøiske egne, eftersom bispen og de andre udsendinge er ankommet til deres bestemmelsessted i god behold.

Tekst efter Aa:

Tekst

Rex maiori ville de Lenna/ salutem. ♦ Supplicarunt nobis dilecti ligei nostri Alanus Whitbrede magister cuiusdam nauis uocate le James de Lenna Robertus Saundre magister nauis uocate le Christofre de Lenna et Willelmus Proo magister cuiusdam alterius nauis uocate le Christofre de Lenna quod cum naues ille ac diuersa alia naues et uasa certis bonis et mercandisis uersus partes externas ducendis carcata nuper pro quodam uiagio uenerabilis patris Ricardi episcopi Bangorensis ac aliorum ambassiatorum nostrorum uersus partes transmarinas tunc faciendo per uos ac alios ministros nostros a diu est arestata fuissent ac sub huiusmodi aresto in portu uille predicte adhuc detinentur in ipsorum Alani Roberti[1] et Willelmi aliorumque magistrorum et possessorum nauium et uasorum predictorum dampnum non modicum et grauamen ac custumarum et subsidiorum nostrorum ibidem diminucionem manifestam uelimus naues et uasa predicta dearestari iubere nos pro eo quod certitudinaliter informamur quod prefati ambassiatores nostri[2] iter suum uersus partes per ipsos adoptatas arripuerunt ad quas per non modici temporis spacium iam elapsum gracia mediante diuina peruenerunt incolumes supplicacioni predicte annuentes uobis de auisamento consilii nostri iniungimus et mandamus quod omnia et singula naues et uasa in portu predicto ex causa premissa sic arestata si ea occassione et non alia arestata existant sine dilacione dearestetis et ea cum bonis et mercandisis in eisdem carcatis et carcandis solutis prius custumis subsidiis et aliis denariis nobis inde[3] debitis quo sibi placuerit libere et absque impedimento aliquo transire et abire permittatis ♦ Et si dicta naues et uasa sub huiusmodi aresto ex quacumque alia causa ibidem detineantur tunc nos de causa illa in cancellaria nostra sub sigillo uestro distincte et aperte sine dilacione reddatis cerciores remittentes nobis hoc breue ♦ Teste rege apud Westmonasterium ix die augusti. per consilium.

1. Roberti] tilf. o.l. Aa. 2. nostri] tilf. o.l. Aa. 3. inde] tilf. o.l. Aa. .

Oversættelse

Kongen til borgmesteren i Lynn med hilsen. Vore kære vasaller Alan Whitbrede, skipper på et skib kaldet "le James fra Lynn", Robert Saundre, skipper på et skib kaldet "le Christofre fra Lynn", og William Proo, skipper på et andet skib kaldet "le Christofre fra Lynn", har indtrængende anmodet os om, at vi - eftersom disse skibe og forskellige andre skibe og fartøjer, lastede med varer og købmandsgods, som skulle føres til fremmede egne, nylig blev beslaglagt af Eder og andre af vore tjenere med henblik på en rejse, som den ærværdige fader Richard, biskop af Bangor, og andre af vore ambassadører dengang skulle gøre til oversøiske egne, og endnu tilbageholdes under denne beslaglæggelse i den førnævnte bys havn, til ikke ringe skade og tynge for disse Alan, Robert og William og andre skippere og ejere af de førnævnte skibe og fartøjer, og åbenbar formindskelse af vore toldafgifter og særafgifter sammesteds - ville befale, at beslaglæggelsen ophæves; og vi, idet vi bifalder førnævnte indtrængende anmodning, eftersom det er sikkert oplyst, at vore førnævnte ambassadører har begivet sig ud på deres rejse mod de af dem udsete egne, til hvilke de ved Guds nåde ankom uskadte, efter at et ikke ringe tidsrum var gået, pålægger Eder på vort råds formaning, og befaler Eder, at I frigiver alle og ethvert af skibene og fartøjerne i førnævnte havn, som er beslaglagt af føromtalte årsag, hvis de er beslaglagt af den grund og ikke andre, og tillader dem at rejse og afrejse frit og uden hindring hvorhen de vil med de varer og købmandsgods, som er lastet, og med det som skal lastes, når de først har betalt told, særafgifter og andre penge, som skyldes os deraf; og hvis de nævnte beslaglagte skibe og fartøjer skulle være tilbageholdt af nogen anden grund, da skal I uden tøven give os sikker underretning om denne årsag i vort kancelli under Eders segl klart og åbent, idet I sender dette brev tilbage til os. Med kongen som vidne i Westminster 9. august. Ved rådet.