1402. 1. september.


Borgmestre og rådmænd i staden Lübeck, der har erfaret, at nogle af højmesterens udsendinge efter resultatløse forhandlinger med dronning Margrete om Gotland er vendt hjem fra Kalmar, beder højmesteren om inden 29. september at give dem det endelige svar til dronningen om Gotland, som hun har anmodet om.

Tekst efter A

Tekst

Vnsen vrundliken luttern willen to aller behegelicheit vorscreuen ♦ Erwerdige here sunderge ghunner ♦ Alse iuwe herlicheit vns latest scref begherende dat wi vnses rades kumpane vp den dach to Calmeren senden wolden vm der schelinge willen de is twischen der hochboren furstynnen\ der koningynnen van Denemarken vnde iuwe herlicheit/ als vm Godlande/ dat wi vm des besten vnde iuwer leue willen/ do gherne deden\ nu hebbe wi vornomen dat eendels/ der iuwen. de gi dar sand hadden\ nenen ende ghan konden mit der irgenomeden vrowe koningynnen/ in der sake/ so dat se to iuwer herlicheit wedder keret syn vm een endiger antwerde to er van iuwer herlicheit wedder to bringende vor sunte Michels dage negest komende/ bidde wi iuwe mechtige werdicheit dat gi iuwe gude dar to keren vnde den suluen iuwen boden een endiger antwerde/ mit vurder macht an der sake mede geuen willen/ dar ane dat meene beste to betrachtende vnde to besorgende/ als dat de sake yo to desser tid eenen gude ende krighe wente vns dat wesen dunket vor alle desse lande vnde stede/ vnde sundergen vor den gemeenen copman vnde wi ok vm des willen vnsen boden/ de wi dar hebbe hebben[1] enboden hebben. dat se id dar so lange vorholden bet dat de iuwen wedder to en komen ♦ Hir vm neme iuwe herlicheit desse sake deste bet to herten. vp dat menghes groten vngemakes/ vnde vnwillen/ de wi dar ane vruchtende sind neen behuf dorue don. dat wille wi gherne vorschulden des iuwe gutlike andwerde ♦ Vnde desser breue is twe. een to lande de ander to water vp dat erer een yo vord kome/ ♦ Screuen vnder vnsem ingezegele in sunte Egidius dage anno mccccii ♦

Proconsules et consules ciuitatis Lubicensis.

1. hebben] herefter underprikket dat A.

Oversættelse

Vor venlige og renfærdige vilje forudskikket til alt velbehag. Ærværdige herre, særlige velgører. Eders herlighed skrev nylig til os og begærede, at vi skulle sende vore rådsfæller til mødet i Kalmar angående den strid, der er mellem den højbårne fyrstinde dronningen af Danmark og Eders herlighed med hensyn til Gotland, hvilket vi for det godes skyld og af kærlighed til Eder også gerne gjorde, men nu har vi erfaret, at nogle af Eders, som I havde sendt af sted, ikke kunne komme til en afgørelse i sagen med den førnævnte frue, dronningen, så at de igen er vendt tilbage til Eders Herlighed efter et endeligt svarsom de kan bringe til hende fra Eders herlighed før næstfølgende sankt Mikkels dag. Vi beder Eders stormægtighed om at se venligt på sagen og medgive de samme Eders bude et endeligt svar med yderlige magt til at tilgodese og sørge for det almene bedste i sagen, så at den endelig nu kan få en lykkelig afslutning, thi det synes os vigtigt for alle disse lande og stæder og især for hansekøbmanden, og vi har derfor også pålagt vore bude, som vi har der, at trække det ud så længe, indtil Eders igen kommer tilbage til dem. Derfor skal Eders herlighed lægge sig denne sag på hjerte så meget desto mere, så man kan undgå stort ubehag og uvilje, som kunne opstå derved. Vi vil gerne gøre os fortjent til et venligt svar. Af dette brev er der to eksemplarer, et til lands det andet til vands, for at i hvert fald et af dem skal nå frem. Skrevet under vort segl på sankt Ægidius' dag 1402.

Borgmestre og rådmænd i staden Lübeck.